Veidosim liecību grāmatiņu

30. marts, 2020 | Sieviešu kalpošanas nodaļa

Mīļās māsas Kristū!
Veidosim liecību grāmatiņu!

"Es teikšu Tā Kunga žēlastību un Viņa slavas pilnos darbus, kā tas klājas, par visu, ko Tas Kungs mums darījis." Jesaja 63:7

Jūs esat aicinātas uzrakstīt savu liecību vai liecības par to, kā Dievs ir atbildējis uz lūgšanām, devis gudrību, mieru, prieku, izšķiršanos par pareizu izvēli, atrisinājumu sarežģītās situācijās, pasargājis, palīdzējis darba meklējumos, devis dzīvesdraugu, dziedinājis utt.

Stāsti var būt īsāki vai garāki (ideāli 5600 rakstu zīmes kopā ar tukšumzīmēm), bet, ja būs par garu, tad ar jūsu atļauju saīsināsim. Viens cilvēks var iesūtīt vairākus dažādus uzticēšanās stāstus. Savam stāstam ir jāpievieno Rakstu vieta no Bībeles. 

Neuztraucieties par komatiem vai stila kļūdām, jo literārā redaktore to uzlabos!
Neatlieciet uz vēlāku, sāciet jau tūlīt!

Liecības vajag atsūtīt uz e pastu: maritel@inbox.lv līdz aprīļa beigām. 
Info mob.nr. 29869979