TEDA VILSONA UZRUNA - Ko mēs esam gatavi ziedot misijai?

16. novembris, 2020 | Teds Vilsons

Sveicināti, draugi!

Es ceru, ka jūs bijāt svētīti pagājušajā Lūgšanu nedēļas laikā. Tagad, kad esam  noslēguši Lūgšanu nedēļu, mums ir brīnišķīga iespēja pagarināt svētības, piedaloties īpašajā gadskārtējā ziedojumā. Jūs sev varat jautāt – kādā veidā ziedojums varētu būt svētība? Es vēlos pastāstīt jums kādu stāstu, kurš bija noticis pirms 100 gadiem.

Pagājušā gadsimta sākumā adventistu misionāri centīgi darbojās. Viņi lielā skaitā pameta savas mājas, ceļoja uz tālām zemēm, lai liecinātu par Jēzus mīlestību un īpašo Atklāsmes 14. nodaļas trīs eņģeļu vēsti. Tad 1918. gadā iesākās spāņu gripa, kas izpostīja miljoniem cilvēku dzīves un vairākas valstis piedzīvoja ekonomiko lejupslīdi. Kritās ziedojumu un Desmitā lielums, un nepietika vairs līdzekļu misionāru atbalstam. Draudzes vadītāji sāka bažīties, ka nāksies viņus atsaukt mājās. Tad Ģenerālkonferences izpildkomitejas gadskārtējās sanāksmes laikā 1922.g. septembrī Kanzasitijā, Misūri štatā, delegāti izlēma lūgt draudzes locekļus ziedot vienas nedēļas darba algu, lai varētu nosegt 250 tūkstoš dolāru lielo iztrūkumu tā gada budžetā.
 

Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem 1920. gados, draudzes locekļi atsaucās un ziedoja vairāk nekā 350 tūkstošus dolāru, ko tad arī nodēvēja par gadskārtējo ziedojumu nedēļu.

Šis ziedojums bija zīmīgs, jo tolaik 1922. gadā septītās dienas adventistu skaits pasaulē bija 208'771. Ja mēs salīdzinātu viņu ieguldījumu, koriģējot to ar inflāciju, tad mēs secinām, ka viņu 350'000 dolāru lielais ieguldījums ir līdzināms mūsdienu 4 miljoniem dolāriem pēc pirktspējas. Ja to mēs salīdzinātu ar tagadni, tad sanāktu, ka ikviens no viņiem bija ziedojis 20 dolārus mūsdienu naudā. Taču pašlaik misijas ziedojumu viena gada apmērs ir mazāk nekā 3 dolāri no draudzes locekļa.

Tagad gandrīz pēc gadsimta mūsu draudzi ir piemeklējusi līdzīga krīze ar COVID-19, kas satriec dzīves un ekonomiku. Samazinoties misijas ziedojumu lielumam, globālās misijas celmlaužu nākotne paliek neskaidra. Šie vietējie misionāri cenšas aizsniegt mūsu pasaules vissarežģītākos apgabalus ar vēsti par Jēzu. Ja reiz vēsture atkārtojas, vai mēs, kā draudze, nespētu no sirds atkārtot ziedojumu mūsu misionāriem cīņas priekšējās līnijās? Šis ziedojums jau gadiem ilgi 100% nonāk globālās misijas darbam, lai dibinātu jaunas draudzes neaizsniegtos novados un maz aizsniegtos reģionos starp jaunām cilvēku grupām.

Elenas Vaitas grāmatā “Padomi namturiem” mēs lasām sekojošo:

“Pirms šis darbs caur lielām grūtībām noslēgsies, tūkstošiem būs labprātīgi nolikt uz altāra ziedojumus. Vīrieši un sievietes to izjutīs kā svētu privilēģiju dalīties ar saviem ienākumiem par labu dvēselēm, lai tās būtu sagatavotas nostāties Dieva priekšā lielajā dienā. Viņi šim mērķim ziedos simtiem dolāru.
Ja Kristus mīlestība kvēlo jūsu sirdīs, kas Viņu aplieciniet, tad jūsos mēs šodien redzēsim to pašu garu. Ja viņi apzinātos, cik tuvs ir dvēseļu glābšanas darba noslēgums, viņi ziedotu savus īpašumus tikpat brīvi, kā to darīja pirmkristieši. Viņi darbotos Dieva darba virzīšanai uz priekšu tikpat dedzīgi, kā pasaules cilvēki meklē iegūt bagātību. Takta izjūtu un prasmes būtu jāparāda nopietnā un nesavtīgā darbā, nevis lai iekrātu, bet gan ievietotu tā Kunga krātuvē” (40-41.lpp.)

 

Šodien, dārgie draugi, kas mēs esam, lai ziedotu misijai? Varbūt pat vārds “ziedojums” nav pats labākais vārds, kā to nodēvēt. Tādēļ, ka patiesi, ziedojums ir svētība! Sal.pam. 11:25 mēs lasām: “Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts.”

Ja jūs būtu labprātīgi pievienoties un piedalīties šajā brīnišķīgajā iespējā un ziedot gadskārtējā ziedojumā, tad es jūs iedrošinu apmeklēt mājas lapu: Global-Mission.org/MySacrifice un tajā jūs varat noklikšķināt uz pogas “Give Online,” izvēloties ziedot “Global Mission’s Annual Sacrifice Offering.”


Es jūs uzaicinu lūgt kopā ar mani:

"Mūsu Tēvs Debesīs, pateicos, ka esi sūtījis Jēzu, lai Viņš sniegtu lielo ziedojumu par katru no mums, Viņš augšāmcēlās un tagad aizlūdz par mums Debesu svētnīcas vissvētākajā daļā, patiesajā Debesu svētnīcā, gatavojoties uz Savu drīzo atnākšanu, kad Viņš mūs ņems sev līdzi uz Debesīm, Kungs, mēs vēlamies iet kopā ar Jēzu. 
Kad Viņš pārnāks godībā, lai mēs varētu būt glābti. Viņa žēlastībā arī mēs vēlamies ziedot šeit uz zemes. Lai gan, ko gan nozīmē mūsu ziedojums, salīdzinot to ar Tavējo, kuru Tu esi sniedzis par mums, kad mēs saņemam brīnišķīgo mūžīgo dzīvību, nododot savas sirdis Jēzum. Pateicos, Kungs, ka Tu mūs skubini ziedot citu labā, lai arī viņi būtu kopā ar mums Debesīs. 
Jēzus vārdā, Āmen.”

Raksta avots: https://adventist.news/en/news/what-are-we-willing-to-sacrifice-for-mission