IMPACT nedēļas nogales atskats

24. novembris, 2020 | IMPACT

No 20. līdz 22. novembrim norisinājās IMPACT iedvesmas nedēļas nogale. Lai gan klātienē pasākumu organizēt nevarējām, Dievs svētīja, ka varējām to organizēt Zoom tiešsaistes platformā. Nedēļas nogales tēma bija “Gara vadīts”. Uzrunas līdzdalīja Vilnis Latgalis, Laimonis Tomsons, Agris Bērziņš un Dāvis Trubeckojs; to laikā noskaidrojām, cik Svētais Gars ir svarīgs mūsu ikdienas dzīvē, kāda izskatās Gara pilna dzīve, kā arī cik izšķiroša nozīme tam ir pirms Jēzus Otrās nākšanas. 

Nedēļas nogalē piedalījās ne tikai mūsu draudzes brāļi un māsas, bet arī cilvēki no citām konfesijām, kas bija pieslēgušies pasākumam vai nu reklāmu, vai arī uzaicinājumu rezultātā. Pēc katras uzrunas dalījāmies grupiņās, lai diskutētu par svētrunā gūtajām atziņām. 
Sestdienas vakara liecību laiks jau atkal parādīja, cik svarīgi ir citiem stāstīt liecības par Dieva darbiem mūsu dzīvē, kā tās nāk par svētību un iedrošinājumu citiem. Pēdējo pasākuma dienu noslēdzām ar lūgšanām. Sadalījāmies grupiņās un lūdzām par īpašu Svētā Gara vadību mūsu dzīvēs, lūdzām arī par to, lai Dievs mums katram parāda, kā varam būt par svētību citiem šajā COVID-19 laikā, un arī par to, kā būt par lieciniekiem cilvēkiem, kurus satiekam ikdienā. 

‘’Pagājušonedēļ man bija iespēja svētīgi pavadīt nedēļas nogali. Beidzot šajās drūmajās dienās bija piepildīti un jēgpilni pavadīts laiks. Par spīti visiem ierobežojumiem, mēs atkal varējām satikt savus IMPACTa draugus no visas Latvijas un kopīgi klausīties vairākas uzrunas par Svēto Garu. Noskaidroju, ka mēs ļoti maz laika pavadām mācoties un pārrunājot Svētā Gara darbu un ietekmi mūsu dzīvē, kaut gan tas sniedz ļoti lielu nozīmi. Trijās dienās četri runātāji mums sniedza nozīmīgas atklāsmes par to, cik svarīgs ir Svētais Gars mūsu ikdienā. Ir skaidrs, ka tas, ko dzirdējām, bija tikai kripatiņa no aisberga virsotnes un ka mums priekšā stāv vēl daudz Bībeles izpētes stundu. Svētais Gars dod mums brīvu dzīvi.
 

Mēs pat nevaram iedomāties, cik auglīga mums būtu dzīve, ja mēs katru dienu nodotos Svētā Gara kontrolei. Mums jābūt Svētā Gara pilniem, nevis tikai apslacītiem.

Klausoties pēdējo uzrunu par līdzību par 10 jaunavām, nonācu pie secinājuma, ka par gudro jaunavu var kļūt tikai, izdzīvojot Dieva vārda principus, pateicoties Svētajam Garam, ko simbolizēja eļļa, kuru visas nebija laicīgi pirkušas. Mūsu Dievs ir uzvaras Dievs. 
Un gribu pateikties visiem, kas organizēja šo pasākumu, jo tagad ir laiks, kad mums vajag iedrošināt vienam otru ticībā. Kā arī ceru, ka turpmāk būs līdzīgi pasākumi.’’

/Aiva Rudzīte/

‘’Paldies IMPACT komandai par labi organizēto un atziņām bagāto nedēļas nogali! Mums visiem ir nepieciešama iedvesma un Gara vienotība.
 

Šajā īpašajā laikā, kad notikumi pasaulē apliecina strauju Bībeles apokaliptisko pravietojumu piepildīšanos, ir ļoti svarīgi izprast mūsu lielo vajadzību pēc Svētā Gara izliešanās Vēlā lietus veidā.

Garīga atmoda un Svētā Gara vadīta un uz misiju orientēta dzīve ir labākais veids, kā šodien varam pagodināt Dievu. Par to ir nopietni jālūdz, pēc tā ir no visas sirds jāilgojas un ir jāapņemas visas savas gara dāvanas un Dieva dāvātos talantus ieguldīt kalpošanā, kamēr vēl iespēju un žēlastības laiks.
Nepagursim lūgšanās, lai būtu dedzīgi garā, stipri ticībā un bagāti nesavtīgā mīlestībā.’’ 

/Vilnis Latgalis/

Dievs patiesi svētīja šo pasākumu un ikkatru tā dalībnieku, grupiņu vadītāju, runātāju un organizatoru. Slava Dievam par šo brīnišķīgo pasākumu! Uz tikšanos nākamajās IMPACT iedvesmas nedēļas nogalēs, lai Dievs jūs svētī!