Pirmā adventistu sākumskola Polijā

26. novembris, 2020 | Agata Rubak

Četrdesmit kilometrus no Varšavas atrodas piepilsēta Podkowa Leśna. Šo mazo pilsētu ieskauj meži, un kopš 1959.gada šajā pilsētā atrodas Polijas teoloģijas un humanitāro zinātņu koledža. Nesen te tika atklāta svešvalodu skola - vienīgā adventistu skola valstī, kurā ir 38 miljoni iedzīvotāju.
“Vairāku desmitu gadu garumā adventistu vecāki bija sapņojuši par iespēju savus bērnus kādreiz sūtīt adventistu skolā,” saka Dorotija Poravski-Oržehovska (Dorothy Porawski-Orzechowska), adventistu bērnudārza “Gaismas dēli” pirmā direktore. Bērnudārzs atrodas koledžas teritorijā kopš 2015.gada. Pašlaik tajā mācās 10 adventistu bērni un 5 bērni no Podkowa Leśna pilsētas. Bērnudārzs sākotnēji bija angļu valodas mācību centrs bērniem, bet 2018.gadā tas paplašināja savu nodarbību klāstu. Bērnudārzs ir maksimāli noslogots, un visas potenciālās ģimenes, kuras vēlētos tur sūtīt savus bērnus, ir ievietotas “gaidīšanas sarakstā”.

Jau no pašas mazotnes “adventistu izglītība ir katra bērna sociālo, emocionālo, intelektuālo, fizisko un garīgo spēju attīstības kombinācija”, saka adventistu bērnudārza pašreizējā direktore Miroslava Greškoviak (Mirosława Grześkowiak). Tāds pats viedoklis ir arī vietējai pilsētas draudzei. 
Apzinoties adventistu izglītības nozīmi, 2014.gadā tika nolemts rast veidu, kā dibināt adventistu sākumskolu. Viņi apzinājās izaicinājumu:
 

“Kur lai mēs sūtām savus bērnus, kad tie būs pabeiguši bērnudārzu, un kas gan viņiem tiks mācīts?”


“Jau no paša sākuma es apzinājos, ka bērnudārza dibināšana un nu jau arī sākumskolas [dibināšana], ir solis pareizajā virzienā. Darbinieki nekoncentrējas uz finansiālo iegumu, bet gan uz attiecību izveidošanu ar citiem cilvēkiem. Mēs uzņēmāmies risku, mēs iekāpām “Jordānas upē” ar pārliecību par Dieva palīdzību šajā jautājumā, un tagad mēs varam redzēt šo pozitīvo rezultātu,” saka Anna Słonecka-Połok, Polijas teoloģijas un humanitāro zinātņu koledžas lektore.

Sadarbības rezultātā ar Polijas ūnijas konferenci, koledžu, ASI Polijā un Transeiropas divīziju, sākumskola uzsāks darbību šī gada decembrī. Sākotnēji šī sākumskola atradīsies koledžas teritorijā.

“Septītās dienas adventistu draudzei Polijā šis ir vēsturisks brīdis, kas mūsu misijas potenciālu paaugstina jaunā līmenī,” saka Polijas ūnijas prezidents. “Šī ir pirmā adventistu sākumskola piektajā apdzīvotākajā valstī Eiropas Savienībā. Mūsu apņemšanās veicināt adventistu izglītību Polijā ir dibināšanas pamatā gan mūsu koledžai, tad bērnudārzam un nu jau sākumskolai. Mēs saskatām Dieva vadību šajā projektā, un, tikai pateicoties Viņa vadībai, mēs varam redzēt savus sapņus piepildāmies.”

Apzinoties to, ka Podkowa Leśna pilsētā tagad atrodas gan adventistu bērnudārzs, gan sākumskola, kādu ietekmi tas atstās uz draudzes misijas virzienu? “Dieva dēlu” bērnudārzam jau tagad ir garš “gaidīšanas saraksts”, kas ir kā pierādījums tam, ka bērnudārzā piedāvātā izglītība piesaista vietējās ģimenes. Agate Rubaka, bērnudārza skolotāja, norāda, ka viņai bērnudārzs ir tikai un vienīgi misijas lauks: “Mēs lūdzam par katru bērnu, kas pie mums ierodas, kā arī par visu ģimeni. Sirsnīgu un draudzīgu attiecību izveidošana gan ar bērniem, gan ar vecākiem nodrošina iespējas stāstīt par Kristu.”

Iespējams, ka paši priecīgākie par skolas dibināšanu ir septiņi sākumskolas vecuma bērni, kas pašlaik izglītību iegūst mājas grupā. Līdz ar decembra sākumu viņiem būs gan jauna klases telpa, gan jauna skolotāja, kā arī jauns piedzīvojums. Vadītāji lēš, ka nākamajā mācību gadā skolēnu skaits varētu dubultoties. “Kopš es apciemoju koledžas teritoriju jau no 2015.gada, esmu ļoti iedvesmots redzēt skolotāju entuziasmu un nodošanos, kā arī prieku skolēnu acīs. Šis ir jauns saullēkts adventistu izglītībai Polijā, un mēs par to priecājamies,” saka Daniels Duda, Transeiropas divīzijas izglītības direktors. “Mēs lūdzam, lai ne tikai skola tiktu pārvērsta no spožuma uz spožumu, bet gan arī tās bērni.”

Raksta avots: https://ted.adventist.org/news/1794-a-first-for-the-polish-union-first-ever-primary-school