10 Lūgšanu dienas

28. decembris, 2020 | Lūgšanu kalpošanas nodaļa

Adventistu Vispasaules draudzes organizētās 10 Lūgšanu dienas visā pasaulē arvien vairāk un vairāk tiek gaidītas jau kopš 2010.gada. Draudzes vairāk nekā 100 valstīs apstiprinājušas savu dalību kopīgo lūgšanu iniciatīvā. Arī Latvija kopš pašiem pirmsākumiem bauda kopīgo lūgšanu svētības! Kā jau katru gadu, arī 2021.gadā 10 Lūgšanu dienas būs pašā gada sākumā - no 6. līdz 16.janvārim. 
 
 

Šī gada lūgšanu tēma ir

MEKLĒJOT ATMODU

 
Meklēsim atmodu caur Svētā Gara spēku. Lūdzot piesauksim Dieva apsolījumus kā sev adresētus: “(..) ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu!” - saka Tas Kungs Cebaots.” /Caharijas 4:6/. Šī gada lūgšanu materiāla galvenais sagatavotājs Helmuts Haubeils to izsaka citiem vārdiem: “Tas, ko jūs plānojat, neizdosies ne ar armijas spēku, ne ar cilvēka spēku; bet Mans Gars to paveiks! Es, Kungs, Visvarenais Dievs, apsolu to.” 
 
Dievs šodien vēlas darīt lielas lietas mūsu dzīvēs un draudzēs. Viņa plāni pārsniedz mūsu pašu iespējas, un tikai caur pastāvīgām lūgšanām, mēs varam izpildīt Viņa sagatavoto uzdevumu. Viņš apsola: “Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas.” /Jeremijas 33:3/ 
 
Dažas liecības no iepriekšējiem gadiem par Dieva atbildēm uz 10 Lūgšanu dienās izteiktajām lūgšanām:
 

"10 lūgšanu dienu laikā es izteicu divus lūgumus: 1) lai mana meita tiktu atbrīvota no atkarības verdzības un 2) lai mans vīrs nāktu pie Kunga. [Pēc gada] es slavēju Dievu par to, ka mana meita var apliecināt, ka viņa ir astoņus mēnešus „tīra” no metamfetamīna, vairs nav bezpajumtniece un strādā pilna laika darba slodzi. Mans vīrs tika kristīts un šogad kopā ar mani apmeklēja 10 Lūgšanu dienas. Visa slava Dievam, mūsu Tēvam, caur Jēzu Kristu.”  N. /

“Pateicoties lūgšanām, slimie tika dziedināti, atsvešinājušies ģimenes locekļi atkal apvienojās, cerība neatstāja pat piedzīvojot tuvinieku nāvi un cilvēki nodeva savas dzīves Dievam. Mēs kalpojam dzīvam Dievam! Mēs nevaram vien sagaidīt, lai redzētu, ko Viņš mums sarūpējis šim gadam.  / D. /

Aicinājums katrai Latvijas draudzei pievienoties 10 Lūgšanu dienām, lūdzot atdzimšanu un apsolīto Svētā Gara izliešanos!

 
Klātienes lūgšanu grupas šogad aizstāsim ar neklātienes lūgšanu grupām, izmantojot telefonkonferences zvanus, video zvanus.

• Rīgas 1. draudze pulcēsies ikvakara telekonferencē uz lasījumu un lūgšanām pulksten 19:00. Telefona numurs 67777001, kods 2112
• Lūgšanu lasījums pieejams šeit:
https://adventisti.lv/lv/jaunumi/4338-10-Lugsanu-dienas
• Ir iespēja pievienoties arī citām Latvijas lūgšanu telekonferencēm šādos laikos - 5:30, 6:30, 9:00, 20:30, informācija par pievienošanos pa telefonu 26457714 (Baiba Bērziņa)

Aicinu katru draudzes locekli pievienoties vismaz vienam vakaram!  Bet, ja iespējams, pilnā mērā!

Jautājumus, ierosmes aicinājums sūtīt uz e-pastu: berzinabaiba@yahoo.com vai līdzdalīt rakstot/zvanot Baibai 26457714.
 

Lejuplādes

10 Lūgšanu dienu lasījums latviešu valodā
10 Lūgšanu dienu lasījums krievu valodā