Ceļojums pa Salamana gudrības takām

4. janvāris, 2021 | Mārīte Lipska

Mīļie bērni un pusaudži!
Šajā – 2021. – gadā Bērnu lappusītē mūs gaida aizraujošs ceļojums pa ķēniņa Salamana gudrības takām. Aicinām piedalīties šajā ceļojumā un iepazīties ar Salamana pamācību grāmatā atrodamajām gudrībām, kuras DIEVS atklājis Salamanam.
 

Kas tev jādara?

  • Atrodi Bībelē Salamana pamācības un lasi katru mēnesi! Lasīšanas plāns pievienots, to skati zemāk.
  • Atrodi 1 līdz 3 īpašus pantus. Uzraksti, kādu gudrību tu atrodi šajos pantos!
  • Izveido uzdevumu vai uzzīmē zīmējumu par vienu vai vairākiem pantiem!
  • Atsūti savus darbiņus līdz katra mēneša 20. datumam uz e-pastu maritel@inbox.lv vai uz WhatsApp – mobilais numurs 29869979.
  • Pievieno darba aizmugurē savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi.
  • Katru mēnesi būs kāda īpaša balviņa.
 

Ieteikumi!

Vecāki vai skolotāji ir aicināti sadalīt pa nedēļām/ dienām konkrētā mēneša nodaļas. Iesaku  atrast laiku (vakara svētbrīžos vai pa dienu), kad varēsiet lasīt Salamana pamācības kopā. Kopīgi pārrunājiet, kādas gudrības tur var atrast. Var pievērst uzmanību kādam noteiktam pantam katrā nodaļā.
Veidojot uzdevumu vai zīmējumu, darba otrā pusē noteikti jānorāda Bībeles rakstu vieta un atrastā gudrība. Ja to tomēr raksta darba priekšpusē, tad uzrakstam jābūt ļoti glītam un tādam, kurš netraucē zīmējumam, bet vārds, uzvārds, vecums un dzīvesvieta noteikti jāraksta darba aizmugurē.  Protams, paši priekš sevis varat izrakstīt pēc iespējas vairāk gudrību!
Būs bērni, kuri mēneša laikā var izlasīt tik daudz nodaļu, cik ir norādīts (zinu to pēc savas 8 gadus vecās meitas, kurai ļoti patīk lasīt), bet būs bērni, kuri tik daudz izlasīt nevarēs. Tāpēc vecāki vai skolotāji, labāk pazīstot savus bērnus, to var paši regulēt pēc savām iespējām.
 

Darba atsūtīšana

Zīmējumu vislabāk būtu noskenēt, bet, ja nav tādas iespējas, tad  var to nofotografēt labā apgaismojumā (bez ēnām un atspulga). Fotografējot centieties fotoaparātu turēt virs attēla. Ja nav istabā labs apgaismojums, ieteicams lietot sānu gaismas (piemēram, no galda lampas). Ja ir tāda iespēja, darbiņus var nogādāt Baznīcas ielā 12a, bet tad, lūdzu, noteikti pabrīdiniet mani, ka esat darbiņu atstājuši. To var sūtīt arī pa pastu.

Adrese:
Mārītei Lipskai
(Adventes Vēstis/ Bērnu lpp.)
Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Uzdevumu var veidot  uz papīra ar roku (glīti). Vislabāk būtu to noskenēt, bet, ja nav tādas iespējas, tad – labi nofotografēt. Tie, kuri prot izmantot datora programmas, noteikti var veidot darbiņu datorā, tad tas jāsaglabā un jāatsūta uz e-pastu.
 

Lasīšanas kalendārs pa mēnešiem:

Janvāris: Sal. pam. 1.–5. nodaļa
Februāris: Sal. pam. 6.–10. nodaļa
Marts: Sal. pam. 11.–16. nodaļa
Aprīlis: Sal. pam. 17.–22. nodaļa
Maijs: Sal. pam. 22.–27. nodaļa
Jūnijs: Sal. pam. 28.–31. nodaļa