10 lūgšanu dienas kopā ar bērniem

5. janvāris, 2021 | Mārīte Lipska

Laikā no 6. līdz 16. janvārim vecāki ir aicināti lietot šīs lūgšanu kartītes, iesaistot arī bērnus lūgšanās.

10 lūgšanu dienas – 1.diena
JĒZUS ĪPAŠĀ DĀVANA
10 lūgšanu dienas – 2.diena
SATVEROT DIEVA LABĀKO DĀVANU
10 lūgšanu dienas – 3.diena
PAKĻAUŠANĀS DIEVAM
10 lūgšanu dienas – 4.diena
DZĪVOJOT SVĒTĀJĀ GARĀ
10 lūgšanu dienas – 5.diena
GARĪGI AUGT
10 lūgšanu dienas – 6.diena
LAIMĪGAS KRISTĪGĀS DZĪVES NOSLĒPUMI
10 lūgšanu dienas – 7.diena
LŪGT DIEVA APSOLĪJUMUS
10 lūgšanu dienas – 8.diena
PAKLAUSOT JĒZUM
10 lūgšanu dienas – 9.diena
JĒZUS VADĪBA MŪSOS
10 lūgšanu dienas – 10.diena
KOPĪGI MEKLĒJOT ATMODU