20 idejas ģimenes svētbrīžiem

15. februāris, 2021 | Vispasaules Adventistu ģimenes kalpošanas nodaļa

Dodieties Dieva meklējumos. No rīta atgādini katram ģimenes loceklim, lai pievērš īpašu uzmanību tam, kā Dievs atklājas viņu ikdienā, kad viņi dodas uz skolu, darbu vai kur citur. Vakarā pastāstiet viens otram to, ko piedzīvojāt.

Izveidojiet ģimenes ģerboni, kas raksturo jūsu ģimeni. Iekļaujiet simbolus, kas atklāj ģimenes vēsturi, intereses, vērtības, ticību, garīgās dāvanas, mērķus utt. Novietojiet to visiem labi redzamā vietā.

Izveidojiet Bībeles stāstu grāmatu ar ilustrācijām. Pārdomājiet, kā jūs šo grāmatu varētu padarīt tādu, ka jūsu ģimene un draugi vēlētos to aplūkot atkal un atkal. Padomājiet, kā to padarīt interesantu, krāsainu un personīgu.

Izdomājiet dziesmas melodiju, par pamatu izvēloties kādu sirdij tuvu Bībeles rakstu vietu, un dziediet to katru vakaru pirms vakariņām vienas nedēļas garumā. Tādā veidā viena gada laikā varat kopīgi iemācīties 52 Bībeles pantus.

Izveidojiet Dieva apsolījumu grāmatu, ko Dievs jums ir solījis Savā Vārdā. Pievienojiet zīmējumus, kas ilustrē to, kā Dievs ir turējis Savus apsolījumus.

Izlasiet Jesajas 40:28-31. Kas Tev liek justies spēcīgam? Pastāsti savai ģimenei par kādu reizi, kad Dievs ir atjaunojis Tavu spēku. Sniedziet viens otram praktiskus padomus par to, kā jūs viens otram varat būt par spēcīgiem palīgiem nākamajā nedēļā.

Sameklējiet Bībelē visus tos vārdus, kādos ir nodēvēts Kristus. Izveidojiet sarakstu ar šiem vārdiem un novietojiet redzamā vietā. Katras dienas beigās izvēlieties vienu vārdu, kas jums tajā dienā likās visnozīmīgākais un visatbilstošākais, un pastāstiet par to pie vakariņu galda. Turpiniet šo aktivitāti vienas nedēļas garumā.

Izveidojiet grāmatu ar lūgšanu vajadzībām. Atveriet to, kad kā ģimene sanākat kopā uz lūgšanām. Lūdziet viens par otru, kā arī pierakstiet, kā Dievs ir atbildējis uz jūsu aizlūgšanām.

Izveidojiet iedrošinājumu burku un novietojiet to uz virtuves galda. Sameklējiet pēc iespējas vairāk Bībeles pantu, kur Dievs sniedz cerības un iedrošinājuma vārdus. Uzrakstiet tos uz krāsainām papīra lapiņām, salokiet tās un ievietojiet burkā, lai tad, kad kāds no ģimenes jūtas uztraucies, nobijies vai madūšīgs, viņš varētu paņemt vienu lapiņu un rast iedrošinājumu.

Izlasiet 1. Mozus 1. nodaļu. Pārrunājiet, kāda bija pasaule, ko Radītājs tik tikko bija radījis. Ko jūs saskatāt? Sajūtat? Sasmaržojat? Sagaršojat? Sadzirdat? Kā jūs saprotat to, ka Dievs cilvēkiem lika pārvaldīt zemi? Ja vēlaties, internetā sameklējiet brīnišķīgo stāstu par baltknābja dzeņa (ivory-billed woodpecker) - teju izmirušas sugas - atrašanu. Ko jūsu ģimene var darīt, lai aizsargātu un rūpētos par Dieva radību?

Palūdz, lai katrs ģimenes loceklis uz nākamo svētbrīdi atnes kaut ko, kas viņus mierina brīžos, kad viņi ir noguruši, slimi vai uztraukušies. Varbūt tā ir viņu mīļākā sega, karsts dzēriens, mīksta rotaļlieta, vannas putas, smaržīgs losjons utt. Kopīgi izlasiet Jesajas 40:1-2. Pārrunājiet, kādu mieru dod apziņa, ka Dievs ir salīdzinājis pasauli ar Sevi caur Jēzu Kristu un ka jūs varat būt daļa no Dieva ģimenes.

Izlasiet 136. psalmu tā, ka vecāki lasa katra panta pirmo daļu, bet bērni - otro, atbildot, ka “Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Uzrakstiet vēl vismaz sešus pantus no savas ģimenes pieredzes, kur esat piedzīvojuši to, ka “Viņa žēlastība paliek mūžīgi”.

Identificē vismaz divas gara dāvanas, kuras Dievs, Tavuprāt, ir sniedzis katram no Taviem bērniem. Atrodi kaut ko, kas simbolizē šīs dāvanas, un iesaiņo šīs lietas kā burtiskas dāvanas. Kopā izlasiet 1. Korintiešiem 12:1-11 un pasniedz bērniem sagatavotās dāvanas, apliecinot, ka Tu saskati to, ka Dievs viņiem ir devis gara dāvanas. Pajautā bērniem, lai viņi pastāsta, kā viņi izmanto šīs gara dāvanas, lai stāstītu citiem par Jēzu.

Izlasiet Mateja 8:1-3 un iztēlojieties šo ainu. Kas bija mugurā spitālīgajam vīram? Kāda ir viņa balss, kad viņš runā uz Jēzu? Iztēlojieties, ka jūsu ģimene ir apkārt stāvošais ļaužu pūlis. Ko, jūsuprāt, pūlis domāja un teica? Ko, jūsuprāt, domāja Jēzus? Kā jūs raksturotu Viņa acu skatienu? Viņa balss toni? Viņa pieskārienu? Iztēlojieties, ka esat spitālīgais vīrs. Iztēlojieties viņa pieredzi, kad viņš piedzīvoja brīnumu. Kā tas ir - tikt Jēzus dziedinātam? Ko jūs tagad vēlētos sacīt Jēzum?

Izlasiet Jesajas 43. nodaļu, aizvietojot vārdu “Izraēls” ar savas ģimenes uzvārdu un mainot vietniekvārdus tā, lai šī nodaļa uzrunātu jūsu ģimeni. Pārrunājiet tos pantus, kuri jums ir īpaši tuvi un nozīmīgi.

Uzraksti savam bērnam mīlestības apliecinājuma vēstulīti uz krāsaina papīra, izdekorē to ar uzlīmēm u.tml. Sagriez vēstulīti 8-10 gabaliņos, ieliec aploksnē un paslēp to kādā vietā, kur bērns bieži uzturas. Kad aploksne ir atrasta, aicini salikt vēstulīti. Atgādini, ka Tu viņus ļoti mīli un ka Dievs viņus mīl pat vēl vairāk!

Izveidojiet kuponus katram ģimenes loceklim, piedāvājot savus palīdzības pakalpojumus, kurus esat gatavi sniegt nākamajā nedēļā viņiem nepieciešamajos brīžos. Izlasiet Filipiešiem 2:4.

Izlasiet stāstu par pazudušo dēlu. Pievērsiet uzmanību 20. pantam, kur tēvs krita dēlam ap kaklu. Kādas bija dēla izjūtas? Pārrunājiet, kāds ir Dieva raksturs, ņemot vērā tēva izturēšanos šajā stāstā.

Izlasiet Lūkas 7:36-47. Kādus vēl piedošanas stāstus jūs zināt no Bībeles? Kāpēc, jūsuprāt, Jēzus sacīja, ka daudz piedošanas rada daudz mīlestības, bet maz piedošanas rada maz mīlestības? Palīdzi jaunākajiem bērniem izprast Dieva piedošanu, pūšot ziepju burbuļus un vērojot, kā tie pārsprāgst. Tāda ir arī Dieva piedošana. Veltiet laiku lūgšanai un pateicībai par Dieva piedošanu!
Sabata noslēgumā lūdziet Dieva svētības pār saviem bērniem, vaicājot, lai Dievs viņus nodrošina ar visu nepieciešamo, kas viņiem ir īpaši vajadzīgs, piedzīvojot nākamās nedēļas notikumus.
 

Printēšanai ērts PDF formāts pieejams zemāk.

Lejuplādes

Ģimeņu svētbrīžu aktivitātes