19. jūnijs: Pasaules bēgļu sabats

14. jūnijs, 2021 | ANDREAS MAZZA, EUDNEWS

SDA Ģenerālkonference katru gadu atzīmē Pasaules bēgļu dienu, lai veicinātu izpratni par bēgļu vajadzībām, kas ir pametuši savas mājas kara vai vajāšanu rezultātā. Pravieša gars mums sniedz nozīmīgu ieskatu:

“Dievs Savā gudrībā ir atvedis cilvēkus līdz mūsu pašu durvīm un gluži ielicis tos mūsu rokās, lai viņi varētu uzzināt patiesību un kļūtu spējīgi paveikt to darbu, ko mēs nespētu - atklāt gaismu cilvēkiem no svešām zemēm.” (Review and Herald, 1914.g. 29.oktobris)

Iesaisti savu draudzi! Iespējas ir neierobežotas. Tas var būt tik vienkārši, kā, piemēram, lūgt par bēgļiem draudzes dievkalpojuma lūgšanu laikā, vai arī iesaistīties aktivitātēs, kas veicina izpratni par bēgļiem un Dieva sniegtajām iespējām palīdzēt šiem ļaudīm. Vairāk materiālus vari skatīt zemāk: Vairāk par īpašām SDA vispasaules baznīcas dienām 2021. gadā vari uzzināt šeit: https://gc.adventist.org/events/special-days/