PIEDZĪVO “VESELĪGU IZVĒĻU SPĒKU” JŪLIJĀ!

25. jūnijs, 2021

 
Piedzīvo “Veselīgu izvēļu spēku” jūlijā!
 
Kāpēc?
Septītās dienas adventistu draudzes Veselības kalpošanas nodaļa sadarbībā ar Biedrību “Latvijas Veselības Misija” pirms kāda laika veica aptauju ar mērķi izzināt cilvēku dzīvesveida paradumus un vajadzības.
Ņemot vērā aptaujas rezultātus un daudzu vēlmi uzlabot savu veselību un prasmīgāk pielietot savā dzīvē vislabākos astoņus Dieva dotos veselīga dzīvesveida pamatprincipus, aicinām jūlija mēnesī vairāk uzmanības pievērst savai veselībai, mērķtiecīgi īstenojot to vislabāko, uz ko Dievs mūs aicina. Tāpēc jūlija mēnesi vēlamies pasludināt par veselīga dzīvesveida motivācijas mēnesi ar nosaukumu “VESELĪGU IZVĒĻU SPĒKS”.

Kas jādara?
Jūlija mēneša garumā esat aicināti izdarīt veselīgas izvēles un piedzīvot astoņu veselīga dzīvesveida principu iespaidu. Lai būtu iespēja personīgi izvērtēt sasniegtos rezultātus, katrs dalībnieks ir aicināts savus sasniegumus atzīmēt Veselīga dzīvesveida dienasgrāmatā (skatīt pielikumā).
 
Papildus piedāvājums!
Lai veselīga dzīvesveida ceļojums jūlija mēnesī būtu mērķtiecīgāks un progresīvāks - katram, kurš to vēlas, piedāvājam šajā ceļā Dzīvesveida Atbalsta Personu. Tā ir persona, kura izgājusi Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences veselības kalpošanas nodaļas organizēto apmācības kursu “Dzīvesveida Atbalsta Personas prasmes” un kā apliecinājumu pabeigtajam apmācības kursam saņēmusi sertifikātu.
 
Pieteikšanās un plašāka informācija
Ja jūlija mēneša veselīgajā ceļā vēlaties doties kopā ar Dzīvesveida Atbalsta Personu vai varbūt ir palicis kāds neatbildēts jautājums, zvaniet vai rakstiet - tel: 28358532 e-pasts: agris.b@inbox.lv (Agris)
 

Lejuplādes

Veselīga dzīvesveida dienasgrāmata