Adventistu jaunieši gatavojas misijai Ziemeļkorejā

13. septembris, 2021 | OH BEOMSEOK, NSD Ziemeļkorejas misijas direktors19. augustā virtuālajā sanāksmē tikās trīsdesmit jaunieši, kuri tiek apmācīti kļūt par misionāriem Ziemeļkorejā. Tie ir lielākoties aizrautīgi studenti un jauni profesionāļi - ārsti, skolotāji, juristi un sociālie darbinieki. Šos jauniešus vieno viens sapnis - kļūt par misionāriem Ziemeļkorejā.

Jauniešu komandas nosaukums ir “Bukbukbuk”. Korejiešu valodā šis vārds sastāv no trim burtiem, kuri izskatās atšķirīgi, bet tiek izrunāti vienādi. Pirmais “buk” nozīmē “ziemeļi”, šinī gadījumā norādot uz Ziemeļkoreju. Otrais “buk” nozīmē “grāmata”, kas saistās ar jauniešu uzskatu, ka ir nepieciešams izlasīt daudz grāmatu, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par Ziemeļkoreju. Pēdējais “buk” nozīmē “bungas”, kas raksturo evaņģēlija skaļo un plašo izplatību.

“Bukbukbuk” pirmsākumi meklējami 2018. gadā, kad desmit jaunieši izveidoja šo komandu, un nu tā sastāv no 30 cilvēkiem. Viņi regulāri tiekas, rīko seminārus un lūgšanu sapulces.

19. augustā jauniešiem ar uzrunu kalpoja Kim YongIn, Korejas ADRAs vadītājs. Viņš runāja par ADRAs saistību ar Ziemeļkoreju un to, cik svarīgi ir tas, ka jaunieši kļūst par ekspertiem dažādās jomās. Mācītājs Yoo KyungHo, Korejas ūnijas Jauniešu kalpošanas nodaļas vadītājs, runāja par Daniela dzīvi un viņa nodošanos, un to, ko jaunieši var mācīties no viņa kā misionāra Bābelē. 

 

Mācītājs Im SangWoo, Korejas ūnijas Ziemeļkorejas misijas vadītājs, uzsvēra, ka sagatavošanos nedrīkst atlicināt uz nākotni, bet ir jādzīvo ar pārliecību, ka jau esam misionāri.

Āzijas-Klusā okeāna ziemeļu divīzijā ir kāda īpaša kalpošanas nodaļa, kas nav nevienā citā divīzijā, un tā ir Ziemeļkorejas misijas nodaļa. Lai izplatītu evaņģēliju Ziemeļkorejā, kuras robežas evaņģēlijam vēl aizvien ir aizvērtas, Ziemeļkorejas misijas nodaļa cieši sadarbojas ar Korejas ūniju, lai sagatavotu misionārus, kas varētu tikt nosūtīti uz Ziemeļkoreju. Neskaitot “Bukbukbuk”, ir arī citas misijas komandas, kā “NK PMM”, “Priskilla un Akvila”, “Ziemeļkorejas bēgļu misionāri”.

“NK PMM” ir apmācīta mācītāju komanda, kas ir nodevušies kalpot kā misionāri Ziemeļkorejā, kad parādīsies tāda iespēja.
 

Pavisam ir apmācīti 36 mācītāji, kuri ir gatavi sludināt evaņģēliju un izveidot draudzes Ziemeļkorejā.

“Priskilla un Akvila” ir vēl viena misionāru komanda, kur apmācības ir izgājuši jau vairāk nekā 100 cilvēku. Šo misionāru mērķis ir dzīvot Ziemeļkorejā (protams, kad pavērsies tāda iespēja) un nodarboties ar misiju, tai pat laikā strādājot ierastos darbos, kā to darīja Priskilla un Akvila. 

Pašlaik Dienvidkorejā dzīvo aptuveni 33’720 Ziemeļkorejas bēgļu, un katru gadu pievienojas aptuveni viens tūkstotis. Taču tikai 0,3% no bēgļiem pašlaik ir adventisti. Lai veiksmīgāk evaņģelizētu bēgļiem, ir plāns izveidot Ziemeļkorejas bēgļu draudzi. 

Elena Vaita rakstīja: “Katram kristietim ir iespēja ne tikai gaidīt, bet arī pasteidzināt Kunga Jēzus Kristus nākšanu.” (Kristus līdzības, 69.lpp.) Raugoties šī citāta kontekstā, Ziemeļkorejas misija ir viena iespējām pasteidzināt Kristus nākšanu. Mēs ceram, ka labi apmācīti misionāri tiks Svētā Gara iedvesmoti un ar dedzību pasludinās Triju eņģeļu vēsti Ziemeļkorejā, lai Jēzus varētu nākt drīz.