Bībeles un vizuālās mākslas studija sievietēm "Radīta Viņa līdzībā"

9. februāris, 2016 | Valda Reķe

Bībeles un vizuālās mākslas studija sievietēm "Radīta Viņa līdzībā".

Tuvojas pavasaris – laiks atraisīt domāšanu un darboties radoši – lasot, pētot Svētos Rakstus un darbojoties ar otām, krāsām un Radītāja dotajām spējām.

Laipni gaidām Bībeles studijās ar mākslas elementiem sievietēm, cikla pirmajā daļā.

Aiciniet līdzi meitas, mātes, draudzenes kaimiņienes, kolēģes, lai rosītos un kvalitatīvi pavadītu laiku radošā gaisotnē!

Cēsīs, Līgatnes ielā 1, Adventistu draudzes dievnamā.

20., 27. februāris, 12., 26. marts, 9., 16. aprīlis no 16:00 līdz 18:00.

Bībeles studijas un mākslas nodarbības vadīs Valda Reķe, Mag. reliģijā (ASV) un pedagoģijā (LU). Vairāk informācijas valda.reke07@gmail.com.