Lūgšanu nedēļa - aicinājums no Viļņa Latgaļa

4. novembris, 2021 | Vilnis Latgalis

Šī gada Lūgšanu nedēļā mūsu draudzēm Latvijā ir unikāla iespēja vienoties lūgšanās ar adventistu draudzēm visā pasaulē. Aicinu katru draudzi izlietot šo iespēju un iesaistīties Lūgšanu atmodas pasākumā!

Ja vēl neesam šīs pasaules vēstures noslēguma finiša taisnē, tad ir pilnīgi skaidrs, ka finišs nepārprotami tuvojas. Iespējams, palikuši tikai daži pēdējie apļi, kad, cīņai par uzvaru saasinoties, grūtības un sarežģījumi kļūst par stimulu to pārvarēšanai. Labā ziņa ir tāda: “Jo Dievs Tas Kungs neko nedara, neatklājis Savu noslēpumu praviešiem, Saviem kalpiem.” (Amosa 3:7)

SDA draudze tika izsaukta esamībā, lai Jāņa atklāsmes grāmatas vēstis aizsniegtu pēdējās paaudzes šīs pasaules vēstures noslēgumā. Atklāsmes grāmata atklāj gan tagadnes, gan vistuvākās nākotnes izaicinošos notikumus. Triju eņģeļu vēstis ir unikāla Dieva atklāsme, kas izgaismo lietu patieso stāvokli un Dieva plānu  situācijai, kādā šobrīd atrodamies.

Paldies Dievam par šo patiesības atklāsmi, kuru darīt cilvēkiem saprotamu ir SDA draudzes uzdevums!

Lai Svētais Gars mūs vieno dedzīgās lūgšanās pēc personīgas garīgas atmodas un pēc atmodas Latvijas, Baltijas un visas pasaules adventistu draudzēs! Lūgsim pēc Vēlā lietus jeb Svētā Gara izliešanās, lai piedzīvotu patiesu garīgu atmodu, kas darītu ikvienu draudzes locekli par Dievam nodevušos misionāru!

Vilnis Latgalis, SDA Latvijas draudžu savienības prezidents