Eiropas ADRA atbalsta 17 valstis COVID-19 krīzē

18. novembris, 2021 | ADRA Europe, Adventist Review

Kopš pandēmijas sākuma 2020. gada martā daudzi cilvēki visā pasaulē ir piedzīvojuši bailes, izolāciju, sāpes un zaudējumu. Bet Adventistu palīdzības organizācija (ADRA) Eiropā kopā ar draudzes brīvprātīgajiem ir piedāvājusi atbalstu, sniedzot cerību, atvieglojumu, kalpojot citiem tā, kā Dievs to ir iecerējis.

Šie cilvēki ir strādājuši pašas krīzes epicentrā, piedāvājot pajumti un ēdienu bezpajumtniekiem, sniedzot veselības pakalpojumus, nodrošinot izglītības iespējas un palīdzot neaizsargātākajai sabiedrības daļai.

Pasaules Veselības organizācija 2020. gada 11. martā paziņoja, ka pasauli ir skārusi pasaulplaša pandēmija. Šī neparedzētā krīze izraisīja dramatiskus sociālos izaicinājumus. Visvairāk skarta ir neaizsargātākā un nabadzīgākā sabiedrības daļa, un pat vidusšķiras eiropiešiem ir nācies meklēt valdības sociālo atbalstu.

Darbinieki Eiropas ADRĀ sadarbojas ar cilvēkiem no jaunattīstības valstīm. Pandēmija ir smagi skārusi tieši šīs valstis, un vairāki miljoni tika pakļauti nabadzībai. Eiropas ADRA reaģēja ātrā un organizētā veidā. ADRA izveidoja sadarbību ar vietējām draudzēm, vietējiem valsts pārstāvjiem un citiem partneriem, lai atbalstītu smagi skarto sabiedrības daļu.
 

Stratēģija

Visi projekti, kas tika realizēti Eiropā, tika veidoti sadarbībā ar Septītās dienas adventistu draudzi, pamatā koncetrējoties uz trīs elementiem. Viens no tiem bija izglītība, un ADRA sniedza izglītības iespējas skolēniem pat tad, kad skolas bija slēgtas. Otrs elements bija veselība. Cilvēki tika nodrošināti ar dažādiem aizsarglīdzekļiem pret vīrusu. Trešais elements bija rūpes par cilvēku izdzīvošanu, izdalot ēdienu un pārtikas talonus ģimenēm, kurām tas bija nepieciešams.
 

Projekti un ietekme

ADRAs finansiālo atbalstu Eiropā saņēma 17 valstis - deviņas no tām Intereiropas divīzijā un astoņas Transeiropas divīzijā. “Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ sniedzām finansiālo atbalstu šīm 17 valstīm, bija, lai tās varētu uzsākt palīdzības sniegšanu pēc iespējas ātrāk un tai pat laikā turpinātu piesaistīt līdzekļus. 15 valstis no 17 sasniedza šo mērķi. Turklāt vairākas valstis saņēma atbalstu no dažādiem uzņēmumiem, un piecas no tām ieguva publisko finansējumu.”

Projektu īstenošanas rezultātā ne vien tika sniegta nepieciešamā palīdzība, bet tika vērsta uzmanība uz cilvēku savstarpējām attiecībām. “Pasaulei un tās iedzīvotājiem šī ir smaga mācība, kas ļauj saprast cilvēces savstarpējo vienotību. Mēs visi esam vienoti un esam vienas ģimenes locekļi. Kā Septītās dienas adventisti un ADRAs locekļi, mēs turpināsim rūpēties par cilvēkiem arī turpmāk, jo mēs visi esam saistīti.”


Avots: https://www.adventistreview.org/church-news/story17023-adra-europes-response-to-covid-19-included-aid-to-17-countries