Veidosim 3. liecību grāmatu!

15. marts, 2022 | Mārīte Lipska | Sieviešu kalpošanas nodaļa

Veidosim 3. liecību grāmatu!


Mīļās māsas Kristū!

Arī šogad gaidīsim jūsu liecības par to, kā Dievs ir atbildējis uz lūgšanām, devis gudrību, mieru, prieku, izšķiršanos par pareizu izvēli, atrisinājumu sarežģītās situācijās, par izcīnītām uzvarām pār kārdinājumiem un atkarībām, par to, kā Dievs ir pasargājis, palīdzējis darba meklējumos, devis dzīvesdraugu, dziedinājis utt.

Jūsu liecību stāstus gaidīsim līdz 2022. gada 20. aprīlim.

Stāsti var būt īsāki vai garāki (ideāli – 5600 rakstu zīmes kopā ar tukšumzīmēm, bet, ja būs par garu, tad ar jūsu atļauju saīsināsim). Viens cilvēks var iesūtīt vairākas liecības. Liecībai jāpievieno rakstvieta no Bībeles un – ļoti vēlams – virsraksts.
  • E-pasts liecību nosūtīšanai: maritel@inbox.lv 
  • Mob. tālr. informācijai: 29869979 (Mārīte)
 
Otro sieviešu liecību grāmatu "Kurš liek ziedēt ābelēm?" varat iegādāties izdevniecības "Patmos" grāmatu centrā, kā arī kristīgās literatūras un dāvanu veikalā "Amnis".