Jauna dziesmu grāmata Portugālē

21. jūlijs, 2022 | Lucas Rocha | SDA Dienvidamerikas divīzija

8. jūlijā tika izdota jaunā Portugāles Adventistu dziesmu grāmata. Pēc četrus gadus ilga darba tajā ir apkopotas 600 dziesmas.

Jaunajā dziesmu grāmatā tika iekļautas dziesmas, kas vēl īpašāk atspoguļo adventistu draudzes doktrinālo identitāti. No iepriekšējās grāmatas versijas, kas tika izdota 1996. gadā, tika izņemtas 230 dziesmas. To vietā tika izvēlētas 230 jaunas dziesmas.

Komiteja, kas bija atbildīga par šo projektu, sastāvēja no Adventistu draudzes Dienvidamerikas divīzijas pārstāvjiem, Brazīlijas izdevniecības centra un citiem palīgiem no visas valsts. Komiteja paskaidroja, ka šī jaunā dziesmu grāmata ir saistošāka mūsdienu realitātei un draudzes ikdienas dzīvei šodien.

Dziesmu komiteja tika sadalīta trīs grupās - teoloģiskajā analīzes grupā, literārajā un lingvistiskajā analīzes grupā un muzikālās analīzes grupā.
 

Tā grupa, kas bija atbildīga par teoloģisko analīzi, rūpīgi izlasīja katru dziesmu, kā rezultātā dažu dziesmu vārdi tika mainīti un uzlaboti, lai tajās būtu pareizie uzsvari un teoloģiskā doma.

Valodas grupa analizēja dziesmas no poētiskās perspektīvas. Tika veiktas četras izmaiņas:

1) valoda tika padarīta vienkāršāka, lai to saprastu bērni un jaunieši;
2) tika izlabotas gramatikas kļūdas;
3) dziesmu vārdi tika padarīti “skaistāki”;
4) tika aizvietoti vārdi, kuri bija zaudējuši savu nozīmi vai nebija līdz galam izprotami. Piemēram, frāze “Vinde, meninos” jeb “nāciet, zēni” tika aizvietota ar “Venham, crianças” jeb “nāciet, bērni”.

Trešā grupa analizēja dziesmu muzikālo daļu. Tika veiktas izmaiņas tonalitātē, lai vairāk cilvēku spētu nodziedāt augstās notis. Tika veikti uzlabojumi arī melodijā.

Stenlijs Arko, Dienvidamerikas divīzijas prezidents, komentē: “Adventistu dziesmu grāmata vienmēr ir bijusi iedvesmas avots mūsu dievkalpojumos. Mēs vēlamies, lai šī jaunā grāmata nostiprina pārliecību draudzes locekļu sirdīs, nostiprina mūsu identitāti un veicina cerību. Mēs ceram, ka šīs slavas dziesmas būs vienmēr klātesošas mūsu draudzēs, mazajās grupās, ģimenes svētbrīžos, un ka tās iedvesmos nākamās paaudzes koncentrēties uz misiju un gatavošanos lielajai dienai.”