Ceļa meklētāju nometne 2022

29. jūlijs, 2022

Pēc divu gadu gaidīšanas, no 17. jūlija līdz 24. jūlijam, notika Ceļa meklētāju un Piedzīvojumu meklētāju lielā nometne.


Šogad neaizmirstamā nedēļa tika izdzīvota Valmieras novada Kauguru pagastā. Nometnē piedalījās 350 bērni un pieaugušie. Nedēļas galvenā tēma bija "Ticība", kura tika ietverta rīta un vakara sanāksmēs, gan rīta Bībeles izpētes nodarbībās, gan vakara ugunskuru laikā. Ar īpašu vēsti nometnes dalībniekus katru rītu un vakaru uzrunāja nometnes runātājs Filips Manoilovičs. Katru dienu bērni piedalījās dažādās nodarbībās un spēlēs, izbaudīja brīnišķīgu laiku, piedzīvoja pārbaudījumus pārgājienā, draudzējās, pētīja Bībeli, slavēja Dievu dziesmās, baudīja Sabata svētības un piedzīvoja nometnes skaistāko mirkli – kristības.

Vairākus nometnes video atskatus ir sagatavojuši paši jaunieši, un tos ir iespējams noskatīties šeit, raksta beigās.

Videogrāfi: Reinis Debners, Sandis Kaimiņš, Oskars Imaks, Mārtņš Grauba.
Montāža: Oskars Imaks, Reinis Debners