Vēstule no Kandavas

20. augusts, 2022

Ar skumjām paziņojam, ka esam zaudējuši sirsnīgu un dzīvespriecīgu māsu Annu Biti.

Anna (dzimusi Merca) ir dzimusi 1945.g. 14. maijā Balvos, taču dzīves gaitas viņu atvedušas Aizputē, kur ir strādājusi gan par pedagogu, gan mežniecībā, gan par grāmatvedi. Aizputē Anna ir nākusi adventistu draudzē, kur mācītājs Herberts Driķis viņu kristīja.

Annu visi jau sen pazīst kā Jura Bites dzīvesbiedri. Viņi kopā ir nodzīvojuši 50 gadus. Laulībā ir dzimusi meita un dēls. Kopš Jura aicināšanas kalpošanas darbā Anna ir bijusi viņa uzticamais palīgs un pavadonis. Varētu pat sacīt metaforā, Juris ir bijis kā Mozus, bet Anna viņam kā Ārons. Anna ir bijusi tā, kas pratusi komunicēt, veidot tiltus un saskarsmi ar apkārtējiem līdzcilvēkiem. Kopā viņi plecu pie pleca ir kalpojuši Kandavas, Alūksnes, Gulbenes, Madonas un Ērgļu draudzēs. Visās šajās pilsētās un to apkārtnē Anna ir gājusi ar grāmatām kā kolportieris. Tur viņa satikusi daudzus, devusi grāmatas, aizlūgusi, liecinājusi. Pēc šīm pūlēm ir bijuši arī kristītie, kas ienākuši draudzē. Anna ir dzīvojusi līdzi Jura darba gaitām, draudzes dzīvei, no sirds līdz galam. Par Annu var sacīt: skrējienu viņa ir nobeigusi, ticību ir turējusi, cerībā ir gājusi uz mērķi Jēzū Kristū, lai tur – jau otrajā krastā – tiktos ar tiem, kam bija devusi grāmatas, kam ir liecinājusi, lai kopā ar tiem priecātos mūžībā.

Mirusi Anna pēc grūtas slimības 15.08.2022.
Izvadīšana paredzēta 23.08.2022 Jaunkandavas kapos 12:00.