“PALIECIET MANĪ”

22. decembris, 2022 | Anitra Roze

2022. gada nogalē, 18. decembrī, Baznīcas ielā 12a notika Gada nogales pasākums Latvijas draudžu savienības darbiniekiem. Liela pateicība Dievam, ka pēc divu gadu ZOOM pasākumiem, kas, protams, arī bija jauka kopā būšanas iespēja vispārēju distanču un liegumu laikā, šajā reizē varējām pulcēties klātienē un izbaudīt patiesu sadraudzību, kāda iespējama tikai, redzot citam citu vaigu vaigā.
Pasākuma moto šajā gadā bija no Jāņa evaņģēlija 15:4 – “Palieciet Manī, un Es – jūsos.”
 
Tā pirmā daļā bija Bērziņu ģimenes pārziņā, bet vīrusu laiks ieviesa dažas korekcijas, tādēļ par vadītāju kalpoja tikai brālis Agris Bērziņš. Pirmo daļu iesāka mācītāja Andreja Āriņa lūgšana un LDS prezidenta Viļņa Latgaļa uzruna, bet turpināja vairāki muzikāli priekšnesumi un ārkārtīgi spēcīgas liecības par to, cik vareni un cik dažādos veidos Dievs darbojas caur draudzes locekļu kalpošanu. 
 
Mācītājs Mārtiņš Subatovičs liecināja par kora “Gaismas ceļā” atdzimšanu un par Dieva žēlastībā notikušajiem 17 kora koncertiem visdažādākajās Latvijas vietās – gan kultūras namos, gan luterāņu un adventistu dievnamos. Koncertos tika piedzīvoti ļoti īpaši brīži, un Dievs ļoti īpašā veidā aizskāra klātesošo sirdis. Bija kāds vīrs, kurš liecināja, ka nekad dzīvē neesot piedzīvojis kaut ko tik brīnišķīgu. Kā Mārtiņš teica, ir skaidrs, ka ne jau kora sniegums tā uzrunāja šo vīru, bet gan Dieva Svētā Gara pieskāriens.  
 
Vēl kāda spēcīga liecība nāca no māsas Vinetas Laudurgas, kuras pārziņā ir draudzes nedzirdīgo grupa. Šie draudzes locekļi klusi un pašaizliedzīgi darbojas tepat līdzās, veicot apbrīnojamu darbu, par kuru daudzi no mums pat nenojauš. Ceram, ka nākamajā AV numurā varēsim piedāvāt jums pilnu Vinetas Laudurgas liecību!
 
Arī māsas Vinetas Krauliņas liecība par kalpošanas darbu Indijā apliecināja, cik daudz Dievs var  paveikt caur cilvēkiem, kuri ir gatavi iesaistīties Viņa darbā gan ar ziedojumiem, gan aizlūgšanām, gan savu laiku. Tas tiešām pārveido cilvēku dzīvi, dāvājot cerību bezcerībā, paverot nākotnes perspektīvas un, pats galvenais, atverot Indijas ļaužu sirdis evaņģēlija vēstij.
 
Savukārt Alberts un Ieva Truči liecināja par lūgšanu spēku un mazo grupu kalpošanu Talsos, caur ko draudzē ienākuši vairāki cilvēki.
 
Pasākuma otrā daļa norisinājās saviesīgā un siltā atmosfērā. Tās vadītāji Ieva un Alberts Truči bija sarūpējuši aizraujošu viktorīnu par tēmu “Praviešu skola”, kuras rezultātā tapa radošs uzraksts no nagliņām un dzijas, atgādinot pasākuma moto – “Palieciet Manī”. 
 
Paldies Dievam par vadību svētku gatavošanā un norisē, paldies par vadību aizvadītajā gadā! Paldies visiem, kuri piedalījās, dāvājot savas sirds siltumu! Lai Dievs sargā un stiprina ikvienu, kuram kādu iemeslu dēļ nebija iespējas būt klāt. Ļoti ceram uz klātienes tikšanos arī 2023. gada nogalē!
 
Foto albums
Foto: Agris Janišauskis