Veidosim 4. liecību grāmatu kopā!

19. janvāris, 2023 | Mārīte Lipska | Sieviešu kalpošanas nodaļa

Ar Dieva aizgādību esam piedzīvojuši jau 3 liecību grāmatas "Kurš liek ziedēt ābelēm?".

Pēc lasītāju ierosinājuma arī šogad gaidīsim jaunas liecības par to, kā Dievs ir atbildējis uz lūgšanām, devis gudrību, mieru, prieku, izšķiršanos par pareizu izvēli, atrisinājumu sarežģītās situācijās, par izcīnītām uzvarām pār kārdinājumiem un atkarībām, par to, kā Dievs ir pasargājis, palīdzējis darba meklējumos, devis dzīvesdraugu, dziedinājis, vadījis uz atgriešanos utt.
Šoreiz liecības var rakstīt visa ģimene: sievietes, bērni un arī vīri. Liecības aicinām iesūtīt datorrakstā.

Jūsu liecību stāstus gaidīsim līdz 2023. gada 10. aprīlim.

Stāsti var būt īsāki vai garāki (ideāli – 5600 rakstu zīmes kopā ar tukšumzīmēm, bet, ja būs par garu, tad ar jūsu atļauju saīsināsim). Viens cilvēks var iesūtīt vairākas liecības. Liecībai jāpievieno rakstvieta no Bībeles un – ļoti vēlams – virsraksts.
 
  • E-pasts liecību nosūtīšanai: maritel@inbox.lv 
  • Mob. tālr. informācijai: 29869979 (Mārīte)
 
Trešo sieviešu liecību grāmatu "Kurš liek ziedēt ābelēm?" varat iegādāties izdevniecības "Patmos" grāmatu centrā, kā arī kristīgās literatūras un dāvanu veikalā "Amnis". 
Liecības kā vienmēr tiks rediģētas, bet lūgums pirms nosūtīšanas vēl kārtīgi pārlasīt savu liecību un veikt nepieciešamos labojumus. Pievienojam palīdzošus ieteikumus autoriem liecību noformēšanai, kas atvieglotu rediģētāja darbu.

Lejuplādes

Noformēšanas nosacījumi