Misijas pavasara aicinājums

28. marts, 2023 | Lūgšanu kalpošanas nodaļa | Baiba Bērziņa

Zemes virsu pārklāj puķes, klāt ir dziesmu laiks – pavasaris, un ūbeles balss jau dzirdama mūsu zemē.” (Augstā dz. 2:12)
 
Šī Rakstu vieta atklāj brīnišķīgu ainu – ziemas sastingums ir beidzies, klāt ir laiks slavēt un pateikties. Skaistā ziņa ir tā, ka arī mūsu zemē ziema ir beigusies un klāt ir pavasaris, tikai šajā reizē – garīgā nozīmē: ir klāt misijas pavasaris!

Ir klāt laiks celties un atsaukties jautājumam, kuru Dievs cauri laikmetu laikmetiem aizvien ir uzdevis Saviem ļaudīm: “Ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis?” (Jes. 6:8)

Šajā gadā mums ir dota iepriekš nebijusi iespēja iesaistīties visas Eiropas mēroga misijas notikumā “Kristus Eiropai”, tāpat mums ir iespēja rīkot misijas pasākumus savās draudzēs, mums katram ir iespēja celties un iesaistīties Dieva darbā, jo “tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena” (2. Kor. 6:2)
 

Mēs nezinām, cik laika vēl ir dots, nezinām, cik brīvības un iespēju vēl ir dots atmosties, lūgt, lai Dievs sūta Svēto Garu, lai vada mūs, lai izsūta pļaujā. Šobrīd mums ir dāvāta brīvība un iespējas, kādu iepriekš vēl nekad nav bijis. Varbūt rīt to vairs nebūs. Katra diena var būt pēdējā.

Vai mums rūp apkārt mītošie ļaudis tikpat ļoti, kā viņi rūp Dievam? Vai esam gatavi īstenot misiju, kuras dēļ Dievs ir izsaucis esamībā Septītās dienas adventistu draudzi? Vai Tava atbilde Dievam šodien būs: “Redzi, es esmu še, sūti mani!” (Jes. 6:8)

Lai palīdzētu sagatavot vispirms jau savu sirds augsni misijas pavasarim un pēc tam arī savu tuvo līdzcilvēku sirdis misijas sējai, SDA LDS Lūgšanas kalpošanas nodaļa izsaka sirsnīgu aicinājumu katrai Latvijas draudzei, katram brālim un māsai piedalīties 40 Lūgšanu un studiju dienās. Materiālus divās daļās atradīsiet raksta pielikumā.

Denisa Smita sagatavotā materiāla oriģināls ir nedaudz pielāgots Latvijas apstākļiem, lai veicinātu tuvākas attiecības ar Jēzu un palīdzētu aizsniegt cilvēkus, kurus Kungs ir licis jūsu sirdīs.

Jēzus sacīja: „ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.” Mat.18:19
Kopīgām lūgšanām ir liels spēks!

Katram dalībniekam ieteicams atrast vienu vai divus lūgšanu partnerus, ar kuru/kuriem 40 lūgšanu un studiju dienās varētu kopīgi lūgt klātienē vai arī ar telefona starpniecību.

Bet, lai gūtu vēl lielākas svētības, ieteikums atrast vairākus cilvēkus draudzē, ar kuriem kopīgi studēt un pārrunāt šo materiālu.

Dievs, es gribu celties! Sūti mani pavasara sējā!
 

Lejuplādes

40 Lūgšanu dienu materiāls 1. daļa
40 Lūgšanu dienu materiāls 2. daļa