Izvēlēti misijai: Septītās dienas Adventistu baznīca 2023.gada maijā svinēja 160. gadadienu.

5. jūnijs, 2023

Neskatoties uz izaicinājumiem, adventistu kustība tagad ar evaņģēlija vēsti ir aizsniegusi kopienas visā pasaulē - tas viss, pateicoties tās misijas centieniem pēdējo 160 gadu laikā. Svētku moto "Izvēlēti misijai" ir aicinājums visiem pasaules draudzes locekļiem apņemties veikt misiju, izmantojot misijas pārfokusēšanu.  Vēl tas ir aicinājums atjaunot savu nodošanos un iesaistīties māceklībā caur Visu draudzes locekļu iesaistes programmu (TMI).
 
1863. gada 20. maijā 20 delegāti no visas ASV pulcējās Betlkrīkā (Battle Creek), Mičiganā, lai organizētu baznīcu. Viņiem bija kopīga vīzija un apņemšanās sludināt Trīs eņģeļu vēstis, kas atrodamas Atklāsmes grāmatas 14. nodaļā, citiem, un viņi apzinājās nepieciešamību organizēties, lai virzītu misiju uz priekšu.
 
1863. gada 21. maijā izraudzīta astoņu delegātu komiteja izstrādāja konstitūciju, kurā bija izklāstīta struktūra, kas kļūs par Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferenci (GC). Kopumā Ģenerālkonferences  mērķis bija veicināt "vienotību, identitāti un misiju".
 
Šodien adventistu baznīca ir nodevusies tam, lai palīdzētu cilvēkiem atrast brīvību, dziedināšanu un cerību Jēzū, dziļi izprotot Bībeli. Pēc 160 gadiem Septītās dienas adventistu baznīcas misijas centieni ir ietekmējuši izglītību, veselības aprūpi un mediju evaņģelizāciju. Kustība, kas sākās ar 3,500 draudzes locekļiem un sešām konferencēm, tagad ir izaugusi par globālu draudzi, kurā ir vairāk nekā 22 miljoni cilvēku, aptverot vairāk nekā 200 valstis.
 
Baznīcai domājot par nākotni, tās uzsvars šajos pēdējos 160 gados izceļ trīs galvenos punktus: vienotību, identitāti un misiju. Mūsu identitāte ir Dieva dota, Bībelē balstīta un atklāta adventistu pamatmācībās. Mūsu vēstījumā ir jādalās ar pasauli. 
 
“Šajā gadadienā uz brīdi ieturēsim pauzi, lai pajautātu sev: vai mēs patiesi darām visu iespējamo,
lai sasniegtu ikvienu cilvēku pasaulē, lai mēs varētu būt liecinieki mūsu Kunga atgriešanās brīdim mūsu dzīves laikā? Ak, kā mēs ilgojamies, lai Tu nāktu, Kungs Jēzu!"