Dziesmu grāmatas atvēršanas svētki

7. jūlijs, 2023 | Mūzikas kalpošanas nodaļaPēc vairāk nekā desmit gadu ilga radošā darba ir izsludināti septītās dienas adventistu jaunās dziesmu grāmatas atklāšanas svētki, kas notiks 26. augustā, plkst. 18.00, Baznīcas ielā 12a, Rīgā.


Grāmatas veidotāju komiteja aicina pievienoties šajā svinīgajā pasākumā, aktualizējot dziesmu nozīmi adventistu draudzes pastāvēšanas laikā un katra ticīgā cilvēka dzīvē.

Jaunās grāmatas tapšanas sākumā Latvijas SDA draudžu locekļi tika aicināti iesūtīt dziesmas, ko pēcāk komiteja 15 cilvēku sastāvā izvērtēja, ņemot vērā 4 kritērijus - teksta atbilstība Bībeles patiesībām, dziesmas muzikālā vērtība, dziesmas sarežģītības līmenis, kā arī tās potenciāls skanēt draudzes ikdienā ilgāku laiku.

Gala rezultātā no ap 2000 dziesmām (gan draudžu locekļu iesūtītajām, gan arī pēc tādu adventistu dziesmu grāmatu izšķirstīšanas kā vispasaules adventistu himnālis, krievu, norvēģu, franču, spāņu u.c. dziesmu grāmatām) tika atlasītas ap 550, tai skaitā iekļaujot arī jaunas adventistu komponistu oriģināldziesmas. Jaunā dziesmu grāmata iekļauj arī 217 dziesmas no līdzšinējā dziesmu krājuma "Jaunās kokļu skaņas". Komiteja izvērtēja katru no šī krājuma dziesmām pēc iepriekš minētajiem kritērijiem ar mērķi izveidot vienotu krājumu, ko lietot draudžu kopdziedāšanai.

Komitejas darbs tika sadalīts četros posmos - vispirms iesūtītās dziesmas tika izvērtētas, tad varēja sākties rūpīgāks darbs pie darba ar tekstiem (piem., atdzejojumi, atdzejojumu pārskatīšana atsevišķā komandā, kas bija atbildīga tieši par tekstiem, esošo tekstu labojumi, ja nepieciešams), ar mūziku (aranžēšanu, pārrakstīšanu), tad sekoja ilgstošs un vairākkārtīgs dziesmu gala versijas labošanas darbs (īsumā - tika meklētas kļūdas), visbeidzot to apkopojot grāmatas vākos. 

Iekļaujot dziesmas, tika pārskatītas arī valodas normas, kas pēdējo 30 gadu laikā tomēr ir mainījušās, kā arī tika izvērtēti tādi mūzikas aspekti kā tonalitāte un harmonija. Iespēju robežās saglabājot dziesmas oriģinālu, atsevišķos gadījumos tomēr bija nepieciešams veikt korekcijas dziesmas labskanības un mūsdienu valodas normas atbilstības labad. Tomēr atsevišķos gadījumos adventistu draudzēm ļoti labi zināmās dziesmās, piemēram, "Tuvums un tālums" (Luda Bērziņa teksts), kā arī "Pateicos par to, kas bijis" (Jāņa Birzenieka teksts), tomēr tika atgriezts autora sākotnējais dzejas teksts, kas, veidojot krājumu "Jaunās kokļu skaņas", tika izmainīts. 

Liela vērība dziesmu grāmatā tika pievērsta autoru atrašanai. Diemžēl daudzām vecākām dziesmām tas vairs nebija iespējams, bet iespēju robežās tie tika meklēti un katrai dziesmai ierakstīti.

Dziesmu grāmatā ir 25 sadaļas, kas saistītas ar dievkalpojumu satura dažādiem aspektiem - Dieva pagodināšana, lūgšana, personīgā nodošanās, Svētais Vakarēdiens u.c. Tomēr atsevišķi nav izdalītas tādas sadaļas kā jauniešu un bērnu sadaļas, jo atsevišķas bērnu dziesmas ir nonākušas kādā no tematiskajām sadaļām, nenošķirot paaudzes, bet ļaujot draudzei kā ģimenei dziedāt gan kādu nopietnāku dziesmu, gan arī tādu, kur teksts un mūzika ir nedaudz vienkāršāki, it kā vairāk atbilstoši bērnu auditorijai, bet arvien piemēroti draudzes kopīgajai dziedāšanai.

Kopumā šo daudzo gadu laikā iesaistīto cilvēku skaits arvien auga un auga, jo daudzi palīdzēja piemeklēt Bībeles pantus, kāds - vairākkārt pārskatīja paveikto, lai izskaustu kādas kļūdas, kāds meklēja autorus, cits - domāja par dziesmu sagrupēšanu pa sadaļām. Šī grāmata ir milzīgs komandas darbs, kas apkopo milzu ieguldījumu no draudžu locekļiem. Neizsakāmi liela pateicība ikvienam, kas iesaistījās, par devumu šīs grāmatas tapšanas procesā! Kopā darot un vienojoties lūgšanās, beidzot daudzus gadus lolots sapnis var kļūt par īstenību!

Pasākumu organizē LDS Mūzikas kalpošanas nodaļa
Kontakti saziņai:  jana.janisauska@gmail.com