Septītās dienas adventistu draudzes Latvijas ģimene!

28. jūlijs, 2023 | Lūgšanas kalpošanas nodaļa

Tuvojas SDA Latvijas draudžu savienības KONGRESS, kurš šogad norisināsies no 24.-26.augustam. Tuvojas arī KRISTUS OTRĀ ATNĀKŠANA! 
 
Abu šo nozīmīgo notikumu ieejas biļete ir Jēzus Kristus mūsos, jo citādi, kā Dieva Vārds saka, mēs esam nederīgi šiem notikumiem: “
 

"Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Citādi jūs esat nederīgi."

/2.Kor.13:5/
 

Lai kopā ar Kristu varētu gaidīt un sagatavoties abiem šiem notikumiem, Lūgšanu kalpošanas nodaļa, sākot no 1. līdz 26.augustam, dāvā priekštiesību katru dienu ieskatīties draudzes mājas lapā, kur būs atrodams iedvesmojošs video sveiciens, Bībeles teksts, jautājums pārdomām un lūgšanu iedvesma. 
 
Skatīsimies, klausīsimies, lasīsim Dieva Vārdu, meklēsim atbildes uz jautājumiem, sirsnīgi lūgsim Dievu un mantosim mieru - Kristus mūsos! “(..) un, tāpēc ka viņi meklēja To Kungu ar visu savu pielūgsmi, pārliecību un gribu, tad arī Viņš bija viņiem atrodams, un Tas Kungs deva viņiem visapkārt mieru.” /2.Laiku 15:15/
 

Lai Debesu miers sirdī, gaidot kongresu un Kristus otro atnākšanu!

 
LDS Lūgšanas kalpošanas nodaļa