Aizsniedziet katru cilvēku tirdzniecības upuri, nevienu neatstājiet novārtā

28. jūlijs, 2023

2023. gada Pasaules dienai pret cilvēku tirdzniecību veltītās kampaņas mērķis ir palielināt informētību par UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime (Apvienoto Nāciju narkotiku un noziedzības birojs)) konstatētajām satraucošajām tendencēm un aicināt valdības, tiesībaizsardzības iestādes, sabiedriskos dienestus un pilsonisko sabiedrību novērtēt un pastiprināt centienus stiprināt profilaksi, identificēt un atbalstīt cietušos un izbeigt nesodāmību.
 

Mūsu pašu izraisīts...

Globālās krīzes, konflikti un ārkārtas situācijas klimata jomā palielina cilvēku tirdzniecības riskus. Pārvietošana un sociālekonomiskā nevienlīdzība ietekmē miljoniem cilvēku visā pasaulē, padarot viņus neaizsargātus pret cilvēku tirgotāju ekspluatāciju. Tie, kuriem nav oficiāla juridiskā statusa, kuri dzīvo nabadzībā, kuriem ir ierobežota piekļuve izglītībai, veselības aprūpei vai pienācīgam darbam, kuri saskaras ar diskrimināciju, vardarbību vai ļaunprātīgu izmantošanu vai nāk no marginalizētām kopienām, bieži vien ir cilvēku tirgotāju galvenie mērķi.


Tomēr ne viss ir "spīdoši"

Globālā mērogā valstu reakcija, jo īpaši jaunattīstības valstīs, šķiet, pasliktinās. Šo noziegumu atklāšanas rādītāji 2020. gadā samazinājās par 11 %; notiesājošo spriedumu skaits samazinājās par 27 % - tas liecina par krimināltiesiskas reakcijas uz cilvēku tirdzniecību palēnināšanos visā pasaulē. Covid-19 pandēmija mazināja arī cilvēku tirdzniecības atpazīstamību, virzot to dziļāk pagrīdē, samazinot to iespēju nonākt uzraudzības iestāžu uzmanības lokā. Patiesībā 41 % cietušo, kuriem izdodas izbēgt no smagajiem pārbaudījumiem, vēršas pie varas iestādēm pēc savas iniciatīvas, tā ir vēl viena skaidra pazīme, ka cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumi ir nepietiekami.
 

Saistībā ar cilvēku tirdzniecību cilvēku atstāšana novārtā nozīmē:

  • cilvēku tirdzniecības upuru ekspluatācijas neizbeigšana,

  • nespēja atbalstīt cietušos, kad viņi ir atbrīvoti no saviem tirgotājiem,

  • potenciālo upuru grupu atstāšana neaizsargātus pret cilvēku tirgotājiem.
     


Mēs nevaram pieļaut!

Lai izbeigtu cilvēku tirdzniecību, mēs nevaram pieļaut, ka pret šo noziegumu izturas ar pieaugošu vienaldzību un nesodāmības apziņu. Mums ir jāstiprina noturība pret ekspluatāciju un ar to saistītajām sociālekonomiskajām un kultūras problēmām, kas veicina cilvēku tirdzniecību. Mums ir jāinformē ikviens par cilvēku tirdzniecības tēmu un tādējādi jāpievērš uzmanība tiem, kuri var mainīt politiku un valsts resursu pārvaldību, lai pastiprinātu profilakses pasākumus, uzlabotu upuru identifikāciju, palielinātu atbalstu izdzīvojušajiem un izbeigtu noziedznieku nesodāmību.