Misijas stāsti no Latvijas

21. augusts, 2023 | Mārīte Lipska | Ģimeņu kalpošanas nodaļa

Sabatskola

... tā ir svarīga ikvienas adventistu draudzes dievkalpojuma daļa. Savukārt sabatskolā būtisku vietu ieņem misija. Tieši tāpēc katru ceturksni draudzēs izskan misijas ziņas no kāda pasaules misijas lauka.
 

Mūsu brāļi un māsas mums apkārt

            Šajā ceturksnī uzmanība pievērsta Transeiropas divīzijai, kura vada Septītās dienas adventistu draudzes darbu 22 valstīs: Albānijā, Apvienotajā Karalistē, Bosnijā un Hercegovinā, Dānijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maķedonijā, Melnkalnē, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Serbijā, Slovēnijā, Somijā, Ungārijā un Zviedrijā.

            Reģionā dzīvo 207 miljoni iedzīvotāju, tajā skaitā – 88 273 adventisti. Tātad adventistu īpatsvars šeit ir viens uz katriem 2346 iedzīvotājiem.

            Šī ceturkšņa Trīspadsmitā sabata ziedojumi palīdzēs īstenot misijas darba projektus Latvijā un Melnkalnē.

            Latvijā saziedotie līdzekļi palīdzēs uzcelt Ietekmes centru valsts galvaspilsētā Rīgā. Šis centrs paplašinās Septītās dienas adventistu draudzes iespējas aizsniegt bērnus un ģimenes. Centrā notiks Ceļa meklētāju klubu un citas bērnu nodarbības, valodu kursi, kā arī dienas nometnes skolēnu vasaras brīvlaikos. Ģimenēm būs iespēja piedalīties veselības kluba un sporta aktivitātēs. Vietējā sabiedrība varēs saņemt masāžas, zobārstniecības, frizētavas un veļas mazgātavas pakalpojumus.

            Melnkalnē ziedojumi dos iespēju izveidot jauniešu nometni Adrijas jūras kūrortpilsētā Zelenikā. Tā atradīsies vietā, kur pašlaik slejas 90 gadus veca ēka, kurā ilgu laiku savas nodarbības rīkoja Ceļa meklētāji. Tagad tur būs bērnu izglītības, garīgās attīstības un misijas centrs.
 
Šeit varat iepazīties ar bērnu misijas ziņu materiālu no Latvijas.

Šeit ir Latvijas pieaugušo misijas sākot no 15. septembra.