22.augusta video sveiciens - Oļegs Mihailovs

22. augusts, 2023

VIDEO


 


BĪBELES TEKSTS 

/Jozua 24:14,15/

“Un nu bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā un mīlestībā. Un atmetiet tos dievus, kuriem jūsu tēvi viņpus Eifratas upes un Ēģiptē bija kalpojuši, un kalpojiet Tam Kungam. Bet, ja jums nepatiks Tam Kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposit - vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši viņpus Eifratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams - mēs kalposim Tam Kungam." 

JAUTĀJUMS PĀRDOMĀM

Kādos apstākļos draudze kļūst vājāka?

 

LŪGŠANU IEDVESMA

  1. Lūgsim, lai, sagatavojoties kongresam, katrs viens varam atbildēt uz jautājumu: “Kam es kalpošu?”
  2. Lūgsim par Kristīgās pamatskolas “Ceļš” un Misijas skolas “Sūti mani” nesavtīgo kalpošanu. Lūgsim, lai, ejot pretī jaunajam mācību gadam, Dievs piepilda visas vajadzības pēc Savas bagātās žēlastības. 
  3. Lūgsim, lai kopā ar citiem brāļiem un māsām no visām Latvijas draudzēm rītdienu varam nošķirt kā īpašu Gavēņa un Lūgšanas dienu.