24.augusta video sveiciens - Imants Ģipslis

24. augusts, 2023

VIDEO


 


BĪBELES TEKSTS 

/Marka 3:13,14/

“Un Viņš uzkāpa kalnā un aicināja pie sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie Viņa. Un Viņš iecēla divpadsmit, lai tie būtu pie Viņa un Viņš tos izsūtītu sludināt.”

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM

Vai es esmu patiess, augošs un aktīvs Jēzus māceklis? Vai es esmu apmācāms māceklis? Vai es esmu pakļāvīgs Svētā Gara vadībai? Vai es esmu māceklis, kurš dara citus par Jēzus mācekļiem?

 

LŪGŠANU IEDVESMA

 1. Lūgsim, lai draudze varētu piepildīt Dieva uzticēto misiju.
   
  "Ar divpadsmit mācekļu iesvētīšanas brīdi bija sperti pirmie soļi draudzes organizēšanā, kurai pēc Kristus aiziešanas jāturpina Viņa darbs virs Zemes.” /E.Vaita, Apustuļu darbi, 19./
   
 2. Lūgsim Svētā Gara vadību pirmajai kongresa dienai. Īpaši lūgsim par ievēlēšanas komiteju, kurai šodien un rīt uzticēts īpaši atbildīgs darbs. 
   
 3. Pateiksimies Dievam par to, kāds Viņš ir un cik ļoti Viņš mīl Savu draudzi visā plašā pasaulē.