25. augusta video sveiciens - Gustavs Latgalis

25. augusts, 2023

VIDEO


 


BĪBELES TEKSTS 

/Jāņa 6:29/

“Jēzus atbildēja viņiem: "Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat Tam, ko Viņš ir sūtījis." 

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM

  1. Iztēlojies, ja Tu dzīvotu Bībeles laikos. Vai Tu ticētu, ka Dievam ir kalpi, ko Viņš lieto? Un šodien, vai Tu tici, ka Dievs varētu lietot Savu kalpu, lai tevi vadītu un mācītu kā pareizi kalpot Dievam? Un vai tas, ir kaut kas tāds, ko tu vēlies?
  2. Dievs Bībelē sūtīja savus kalpus arī lai norātu un pamācītu Savus ļaudis. Vai tu domā, ka Dievs šodien var lietot savus kalpus, lai tev uzrādītu tavas kļūdas vai to, ko tu dari nepareizi?

LŪGŠANU IEDVESMA

  1. Lūgsim, lai varam vērtēt un cienīt Dieva kalpus.
  2. Lūgsim, lai Dievs var īstenot Savu paredzēto plānu, izvirzot Latvijas draudžu savienības jauno vadību turpmākajam darba periodam. 
  3. Lūgsim par tiem kalpotājiem un viņu ģimenēm, kuri šodien tiks ordinēti.