Jaunā dziesmu grāmata jau pārdošanā

31. augusts, 2023 | Mūzikas kalpošanas nodaļa

26. augustā ar skaistu koncertu tika svinēti jaunās Septītās dienas adventistu dziesmu grāmatas atklāšanas svētki, un jau tagad šo krājumu ikvienam ir iespēja iegādāties izdevniecības "Patmos” grāmatu centrā Baznīcas ielā 12a, Rīgā vai arī internetveikalā www.patmos.lv. Grāmatas cena ir 10 EUR. 


Dziesmu grāmatas izdošanas mērķis ir bagātināt dievkalpojumu muzikālo kalpošanu ar jaunām, skanīgām un slavējošām dziesmām. Līdz ar to krājuma mērķauditorija ir mūsu pašu Latvijas adventistu draudzes. Tāpēc grāmatas kopējā tirāža ir gana liela, t.i., 4000 eksemplāri, un ikviena draudze Latvijā ir aicināta izmantot šo krājumu iknedēļas dievkalpojumos, pamazām apgūstot jaunas dziesmas un ieviešot tās sabata dievkalpojumu repertuārā. 

Jaunajā krājumā ir iekļautas arī tās 217 dziesmas no iepriekšējā izdevuma "Jaunās kokļu skaņas", kas Latvijas draudzēs skanējušas visbiežāk. Dziesmu numerācija gan ir mainīta, jo jaunajā dziesmu grāmatā ir atšķirīgs dziesmu tematiskais sadalījums, kā arī dziesmu skaits ir ievērojami lielāks. Dziesmu pārnese no krājuma "Jaunās kokļu skaņas" uz jauno dziesmu grāmatu ir veikta ar mērķi, lai draudzēs nav jāizmanto vairāki izdevumi. Protams, krājums "Jaunās kokļu skaņas" arī turpmāk var tikt izmantots, ja draudze to uzskata par nepieciešamu. 

Jaunās dziesmu grāmatas izmantošana dievkalpojumos lielākoties ir katras draudzes lēmums. Draudzes savu dievkalpojumu vajadzībām ir aicinātas iegādāties jaunās grāmatas nepieciešamajā skaitā ar 50% atlaidi, veicot pasūtījumu izdevniecībā "Patmos”.

Savukārt LDS Mūzikas kalpošanas nodaļa centīsies ar dažādiem palīglīdzekļiem savā jaunajā kalpošanas periodā atbalstīt draudzes jauno dziesmu apgūšanā un ieviešanā iknedēļas dievkalpojumos. Jau šī gada oktobrī tiks nodrošinātas dziesmu prezentācijas, līdzās tam notiks darbs pie dziesmu fonogrammu izveides, par ko tiks ziņots atsevišķi. Šobrīd Mūzikas kalpošanas nodaļa ir atvērta draudžu ierosinājumiem par to, kāda veida fonogrammas draudzēs būtu vispiemērotākās (piemēram, tikai instrumentālas vai tomēr ar vokālo partiju, u. tml.), un kādi vēl palīglīdzekļi būtu noderīgi. Ierosinājumus līdz 15. septembrim var sūtīt uz e-pastu jana.janisauska@gmail.com.