SDA Latvijas Draudžu Savienības padomes ziņojums

7. septembris, 2023 | LDS Padome

Vakar, 2023.gada 6.septembrī, notika jaunievēlētās SDA Latvijas Draudžu Savienības padomes pirmā darba sanāksme, piedaloties visiem 10 LDS padomes locekļiem: Imants Ģipslis, Dāvis Priede, Daumands Sokolovskis, Oļegs Mihailovs, Tālivaldis Vilnis, Raivis Kaspars, Jana Janišauska, Līvija Baltrušaite - Karzone, Daumants Kleimanis, Sigita Pešele.
Pirmajā LDS padomes sēdē piedalījās arī BAUC prezidents Ivo Kask, kurš iepazīstināja LDS padomes locekļus ar Adventistu vispasaules draudzes kārtību.

Darba rezultātā tika apstiprinātas:

LDS Administratīvā komiteja:

Imants Ģipslis - LDS prezidents/bīskaps
Dāvis Priede - LDS mantzinis
Daumands Sokolovskis - ordinēts mācītājs, LDS sekretārs
Līvija Baltrušaite - Karzone - mācītāja, Izglītības nodaļas vadītāja
Tālivaldis Vilnis - ordinēts mācītājs, Mācītāju nodaļas vadītājs

LDS Mācītāju komiteja:

Imants Ģipslis - LDS prezidents/bīskaps
Daumands Sokolovskis - LDS sekretārs
Tālivaldis Vilnis - ordinēts mācītājs, Mācītāju nodaļas vadītājs
Līvija Baltrušaite - Karzone - mācītāja, Izglītības nodaļas vadītāja
Normunds Ģipslis - ordinēts mācītājs
Andris Pešelis - ordinēts mācītājs, Sabatskolas nodaļas vadītājs
Ainārs Gailis - ordinēts mācītājs

Darbs turpināsies pārējo nodaļu un komiteju izveidošanā.