Videosveiciens no Bērziņu ģimenes.

8. septembris, 2023 | Ģimeņu kalpošanas nodaļa

VIDEO

 


 
  


Ģimenes kopības lūgšanu nedēļa

9. septembra (sabata) temats “IZVĒLIES CERĪBU!”


Materiāli pieejami šeit:
https://adventisti.lv/lv/jaunumi/7204-Gimenes-kopibas-lugsanu-nedela