LDS padome ievēl vēl trīs nodaļu vadītājus un vairākas komitejas

14. septembris, 2023 | LDS Padome

Latvijas draudžu savienības padomes otrā sēde, kas norisinājās 13. septembrī, ir noslēgusies ar vairākiem lēmumiem.
Ir apstiprināti trīs nodaļu vadītāji. Tostarp par Misijas nodaļas vadītāju nākamajiem četriem gadiem ir ievēlēts mācītājs Mārtiņš Subatovičs. LDS kongresā, kas norisinājās no šī gada 24. līdz 26. augustam, tika lemts, ka Misijas nodaļas vadītājs būs arī LDS padomes loceklis. Līdz ar to Mārtiņš Subatovičs pievienojas jau esošajam padomes sastāvam. Reliģiskās brīvības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadība ir uzticēta LDS prezidentam Imantam Ģipslim, savukārt Mācītāju sievu nodaļa - Elīnai Ģipslei. Pēc vispasaules adventistu ģenerālkonferences ierosinājuma ir izveidota arī Septītās dienas adventistu vēstures un Elenas Vaitas mantojuma nodaļa, kas līdz šim nav bijusi. Tās vadība uzticēta mācītājam Andrim Pešelim. LDS padomes nākamais uzdevums ir apstiprināt trūkstošo nodaļu vadītājus. Tikmēr nodaļas, kas jau darbojas, ir aicinātas veidot komitejas, kas ļautu nodaļas darbam būt daudzpusīgākam.

Ir apstiprināta arī Atalgojuma un izdevumu komiteja šādā sastāvā: mantzinis Dāvis Priede, Mācītāju nodaļas vadītājs Tālivaldis Vilnis un LDS padomes loceklis Daumants Kleimanis. Šī komiteja turpmāk BAUC vadlīniju un vispasaules adventistu draudzes darba kārtības ietvaros izstrādās ieteikumus mācītāju atalgojumu un LDS nolikumu aktualizēšanai. Padomes darbs turpināsies ar Audita komitejas un Īpašumu un celtniecības komitejas izveidi.