Veselīga ģimene – laimīga ģimene!

19. septembris, 2023 | Ģimeņu kalpošanas nodaļa

9. un 10. septembrī divdesmit ģimenēm bija brīnišķīga iespēja
piedalīties nedēļas nogalē pāriem “Veselīga ģimene – laimīga
ģimene!”
Pavadījām laiku skaistā vietā – viesu namā “Bille”. Programmu
vadīja Agris un Baiba Bērziņi, kas mums ir zināmi kā svētīga Dieva
bērnu ģimene, bez tam viņi ir labi veselības un lūgšanu speciālisti.
 

Agris un Baiba vadīja nodarbības par:

  • mentālo veselības terapiju,
  • Dieva dotajiem stresa pārvarēšanas principiem,
  • piedošanas nozīmi.

Tāpat tika piedāvāts:

  • veselīga rīta plāns,
  • aicinājums vairāk piedomāt par dažādiem romantiskās mīlestības veidiem un to lietošanu,
  • antistresa masāžas apmācība,
  • kopīga veselīgu cepumu gatavošana.
Pasākumā kopīgi dziedājām, iepazināmies ar citām ģimenēm, kā arī
baudījām veselīgas ēdienreizes. Dievs mūs iepriecināja ar siltu laiku
un atpūtas iespējām.
 
Sirsnīga pateicība katram, kas piedalījās pasākuma organizēšanā!
 
Dalībnieku atsauksmes par ieguvumiem bija diezgan līdzīgas, vienu
no tām pievienojam arī šeit:
 
Inese un Andris

“Vispirms jau ieguvums ir tas, ka varam atrasties sadraudzībā ar
citiem līdzīgi domājošiem un dzīves cīņu cīnošiem Dieva bērniem.
Ieguvums ir tas, ka saņēmām grūdienu jau ilgi domātām iecerēm –
darīt kaut ko sava garīgā un miesīgā cilvēka labā. Atausa atmiņā
arī piemirstas lietas, tās bija kā atgādinājums atsākt darīt. Izjutām,
cik daudz apkārt ģimeņu, kas ir vienā prātā, cerībā, ticībā un ilgās
pēc mūžīgās dzīves kopā ar Jēzu!
Organizatori darbojās augstā līmenī, viss bija tik sakārtots un
pārdomāts, jūtams, ka viņu darbību vada pats Dievs. Paldies par
tādiem pasākumiem un semināriem laulātiem pāriem! Tie ir tik
vajadzīgi! Gaidīsim ar nepacietību nākamo tikšanos! Un vienmēr
esam gatavi atbalstīt un palīdzēt.”