Latvijas draudžu Savienības padome turpina darbu pie nodaļu vadītāju un komiteju ievēlēšanas.

21. septembris, 2023 | LDS Padome

Vakar, 20. septembrī, Latvijas draudžu Savienības padome ir pieņēmusi nozīmīgus lēmumus
visai Latvijas adventistu saimei.

Pēc Baltijas Ūnijas prezidenta Ivo Kask (Ivo Käsk) prezentācijas par principiem, ko ņemt vērā,
īstenojot efektīvu un mērķtiecīgu padomes darbu, padomes locekļi nodevās atbildīgajam darba
procesam. Vēlamies informēt, ka Komunikācijas nodaļas vadītājas amatā, uz nākamajiem
četriem gadiem, atkārtoti ir ievēlēta Vineta Krauliņa. Mantziņa Dāvja Priedes vadībā darbosies
Īpašumu un celtniecības komiteja. Komitejas sastāvā līdz ar Dāvi Priedi darbosies Raivis
Kaspars, Dainis Rudzīts, Uldis Plendišķis, Ansis Avišāns un Artis Apenītis. Šīs komitejas
kompetencē ir risināt jautājumus, kas saistīti ar Latvijas draudžu Savienības īpašumiem un to
uzturēšanu.

Kongresa noslēgumā, 26. augustā, izskanēja jaunizdotās dziesmu grāmatas atklāšanas koncerts.
Bet jau šodien ikviena draudze Latvijā un katrs no jums varat turpināt dziedāt, izmantojot jaunās
dziesmu grāmatas. Tādēļ izsakām sirsnīgu aicinājumu iegādāties dziesmu grāmatas.
Mūzikas kalpošanas nodaļa kopā ar izdevniecību “Patmos” mudina jūs iegriezties grāmatu centrā
Baznīcas ielā 12a, Rīgā vai apmeklēt vietni www.patmos.lv, lai veiktu savu kolektīvo vai
individuālo pasūtījumu, lai dziesmas, kas slavē Dievu turpinātu skanēt visā Latvijā!Saite uz jauno dziesmu grāmatu šeit