VAI ESAM GATAVI "HELOVĪNIEM"?

31. oktobris, 2023 | Inese Pilvere

Daudzi no mums, jau gadus 30, 31.okt. vakarā pilsētu ielās, pie māju vārtiņiem, pie dzīvokļu durvīm sastop dīvaini ģērbtus un izkrāsojušos bērnus un pusaudžus, kuri pieprasa saldumus.

Kas ir HELOVĪNS?

Bet, vai esam iedziļinājušies šo aktivitāšu būtībā? Tā ir apzināta vai neapzināta elkdievība, kad ar saldumiem it kā tiek nomierinātas "ļauno garu" dusmas. HELOVĪNA dalībnieki pat nenojauš, ka paši, šādā veidā, kļūst par magnētu ļauno spēku darbībai pie VIŅIEM.
Bet mīlestības un gudrības pilnais Dievs mīnusus spēj pārvērst plusos un tumsu, bērnu un pusaudžu informatīvajā telpā, VIŅŠ var pārvērst gaismā. Būsim gatavi satikties ar šiem cilvēkbērniem, lai sirsnīgi un radoši viņiem to izskaidrotu!

Pieredze no dzīves

Ierosmei, māsas Ilzes pieredze Raunā. Ar sava pilsētciemata bērniem viņa tiekas jau vairākus gadus. Pirmajā gadā Ilze sarunā veidoja līdzību, izmantojot K. Skalbes pasaku grāmatu "Kaķīša dzirnaviņas", lai, bērniem saprotamā veidā, ilustrētu ļaunā cīņu ar labo, tumsai ar gaismu. Ilze ir atteikusies no saldumiem cienastā, bet uzdāvina kaut ko paliekošu, kas atgādinātu viņu sarunu. Labi ir noderējušas D. Kažes grāmatiņas par prieku, no baloniem izveidotas mīcāmbumbiņas ar smaidošas sejiņas attēlu utt. Šogad padomā ir ar dekupāžu noformētas stikla burciņas un tējas svecīti, kā gaismas simbolu.
Šobrīd tik aktuāla ir kara tēma, kad varam liecināt par Dieva Vārda un lūgšanu sargājošo spēku, kas jau apliecinājies karadarbības zonās. Arī par bērnu dvēselēm notiek aktīva cīņa. Palīdzēsim viņiem nostāties uzvarošās GAISMAS pusē!
Jaunieši un bērni diezgan grūti iesaistās garīgas izaugsmes aktivitātēs, bet šajā dienā viņi paši nāk pie mums. Būsim gatavi viņus sagaidīt un gudri uzņemt!
Vienmēr atcerēsimies, ka mūsu lielākās vajadzības ir Dieva lielākās iespējas!