SDA Vispasaules lūgšanu nedēļa

31. oktobris, 2023 | SDA Lūgšanu kalpošanas nodaļa

Ģenerālkonferences vadītāji Septītās dienas adventistu Vispasaules draudzi šinī gadā, laikā no 4. - 11.novembrim, aicina uz Lūgšanu nedēļu.
2023.gada tēma - “Jūs būsiet Viņa liecinieki.”

Lasījumi

Kā jau gadu no gada ierasts, lasījumi sagatavoti gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Pieaugušo lasījumu temati tiks iztirzāti caur 3 dievbijīgu autoru pieredzēm: “Ābrahāms kā liecinieks”, “Liecināšana grūtībās”, “Patiesa un nepatiesa liecība”, “Liecība valdnieku priekšā”, ““Nepiemērots” liecinieks”, “Liecinieks nāvē”, “Laulātā pāra liecība”, “Līdz pat nāvei”.
Bērnu lasījumu tēmas: “Esi liecinieks!”, “Liecini pat tad, kad dzīve pret tevi ir netaisna!”, “Dīvainā slimība”, “Nakts lauvu bedrē”, “Kad ienaidnieks izrādās draugs”, “Otrā iespēja”, “Uzcel telti Jēzum!”, “Brīnumi cietumā.”

Lasījumus latviešu valodā joprojām var iegādāties grāmatu galdā “Patmos”, bet krievu valodā tagad materiālu iespējams saņemt vien elektorniskā formātā, jo drukātais materiāls ir jau izpirkts.

Vajadzīgs atbalsts?

Vislatvijas Lūgšanu kalpošanas nodaļa, sazinoties ar Latvijas draudžu Lūgšanu vadītājiem vai Lūgšanu koordinatoriem, ir sniegusi nepieciešamo informāciju, atbalstu, idejas, kur tas ir bijis nepieciešams. Joprojām esam atvērti, ja kādai draudzei vajadzīga palīdzība, atbalsts vai idejas, kā šo nedēļu padarīt par īpašu nedēļu draudzē (26457714).

“Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki (..)”
/Apustuļu darbi 1:8/

“Visiem Kristus sekotājiem ir jākļūst par Viņa lieciniekiem. Ikvienam, kas saņem dārgo patiesību, ir jādalās tajā ar citiem.”
/E.Vaita, “Review and Herald”, 1892.gada 9.februāris/


Kristus sekotājiem ir augsts aicinājums! Un tā īstenošanai ir apsolīts un tiek dāvāts arī nepieciešamais spēks caur Svētā Gara dāvanu!
Atsauksimies Adventistu baznīcas Ģenerālkonferences prezidenta Teda Vilsona jautājumam un aicinājumam: “Vai arī jūs vēlētos būt Jēzus liecinieki? Tad aicinu: šīs lūgšanu nedēļas laikā pajautājiet Kungam, ko Viņš vēlas, lai jūs darāt, - kā jums uzticīgi līdzdalīt Viņa mīlestību tajā vietā, kur atrodaties. Maranata! Mūsu Kungs nāk!”

Apskatīt vai lejuplādēt materiālu: šeit

Svētīgu lūgšanu nedēļu!