Konkurss "Lielie stāsti Bībelē"

11. decembris, 2023 | Mārīte Lipska

Mīļie bērni un pusaudži!
2024. gadā aicinām lasīt un iepazīt Bībeles stāstus Vecajā Derībā!

Kas jums jādara?
 • Izvēlieties katru mēnesi (no janvāra līdz jūnijam) kādu Bībeles stāstu Vecajā Derībā no pievienotā saraksta!
 • Izlasiet šo stāstu Bībelē!
 • Izdrukājiet anketu un aizpildiet to! Skolēniem anketa jāaizpilda rokrakstā. Pirmskolas bērniem atbildes var palīdzēt ierakstīt vecāki, ja viņi ir kopā ar bērnu izlasījuši stāstu un to pārrunājuši.
 • Uzzīmējiet izvēlēto stāstu vai pievienojiet uzdevumu, vai izveidojiet radošo darbu par stāstu! Zīmējums vai uzdevums ir jāieskenē, bet radošais darbs jānofotografē un foto jāatsūta.
 • Darbiņiem jābūt izpildītiem rūpīgi.
 • Katru mēnesi būs īpašas balviņas.
 • Darbiņi un anketa par izvēlēto stāstu jāiesūta katru mēnesi līdz 22. datumam uz e-pastu maritel@inbox.lv. Noteikti jānorāda vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvieta (pilsēta vai ciems u. tml.).
 • Sakrājiet visus darbiņus un anketas vienā mapē! Kad būs sakrāti katrā mēnesī veidotie darbiņi un anketas, varēsiet izveidot stāstu grāmatiņu. Grāmatiņai ir jāizveido vāks (grāmatas nosaukums, noformējums, autora vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvieta) un saturs.
 • Gala rezultātā gaidīsim fotogrāfijas vai video ar tapušo grāmatiņu, par ko saņemsiet vēl vienu papildu balviņu.

  Tālrunis informācijai: 29869979 (Mārīte)
Visi faili lejuplādēšanai atrodas šeit zem raksta:

Lejuplādes

Bībeles stāstu saraksts.pdf
Aizplidāmā anketa.pdf
Anketas paraugs.png