10 Lūgšanu dienu noslēguma svētki

16. janvāris, 2024

LDS Lūgšanu kalpošanas nodaļa ielūdz visas Latvijas Adventistu draudzes uz 10 Lūgšanu dienu noslēguma svētkiem Madonas dievnamā sestdien, 20. janvārī, plkst. 16:00, Martas Riekstas ielā 1c. 

Pasākuma atslēgas vārdi: 
Dievs, Pateicība, Prieks, Dieva Vārds, Slavēšana, Sadraudzība, Piedzīvojumi, Lūgšanas, Apsolījumi, Tēja, Nastu nolikšana, Dziesmas, Sirsnība, Liecības, Nodošanās, Nesteidzīgums, Aizlūgšanas, Cienasts, Vienprātība, Glābšana, Debesu atmosfēra, Mūzika, Patiesums, Misija, Iedvesma, Ģimene utt. 

"Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus Tā Kunga, sava Radītāja, priekšā!" / Ps.95:6 /


Lūgums savu dalību iepriekš pieteikt: 26457714 (Baiba) 

P.S. 20.janvāra Sabata rīta dievkalpojuma sākums Madonas draudzē šoreiz neierastā laikā pl.13:00