LDS Padome apstiprina padomes sastāvus trim nodaļām.

19. janvāris, 2024 | LDS Padome

Jaunā gada pirmajā sanāksmē padomes locekļi sanāca kopā, lai turpinātu veidot, papildināt un atbalstīt kalpotāju komandu Adventistu Baznīcā Latvijā. Īpaša uzmanība tika pievērsta kalpošanas nodaļām, kuras mūsu draudzi pārstāv sabiedrībā.
LDS prezidents-bīskaps Imants Ģipslis iesāka sanāksmi ar lasījumu no 10 Lūgšanu dienu materiāla. Padomes locekļi saņēma pamudinājumu raudzīties ar pateicības skatu uz priekšā stāvošajiem uzdevumiem.

Aktīvais darba process sākās ar Sabiedrisko attiecību un reliģijas brīvības nodaļas padomes sastāva apstiprināšanu. Šīs nodaļas padomes vadītājs Imants Ģipslis, padomi veido:
            • Daumands Sokolovskis
            • Andrejs Āriņš 
            • Mārtiņš Subatovičs
            • Tālivaldis Vilnis
            • Valdis Zilgalvis
 
Īpašs prieks par to, ka mācītājs Andrejs Āriņš, kā Latvijas Republikas Reliģijas lietu konsultatīvās padomes pārstāvis, saņēmis uzaicinājumu pārstāvēt kristīgās konfesijas Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisijā.

Kā nākamā tika prezentēta ADRAS Latvija padome, kas ir visvairāk iesaistīta darbā ar dažādām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām. Savienības padome apstiprināja ADRA Latvija padomi un priekšsēdētāju šādā sastāvā ar attiecīgajām atbildībām:
            • Daumands Sokolovskis - ADRA Latvija Padomes priekšsēdētājs
            • Anna Šļakota – ADRA Latvija Valdes locekle – Direktore
            • Jana Siliņa - atbildīga par palīdzību Ukrainā
            • Dace Bičole - atbildīga par iepriekšējo ADRA projektu nodošanu, konsultēšanu
            • Ginta Vanaga – atbildīga par vajadzību apzināšanu Rīgā
            • Inga Lokšinska – atbildīga par vajadzību apzināšanu krievu draudzēs
            • Mārtiņš Subatovičs – atbildīgs par sadarbību ar misijas nodaļu
 
Savukārt, par ADRA Latvija Padomes priekšsēdētāju ievēlēts LDS sekretārs Daumands Sokolovskis.

Arī Komunikācijas nodaļas padome tika apstiprināta vienbalsīgi. Šajā padomē darbosies:
            • Imants Ģipslis
            • Jana Jansone
            • Oskars Imaks
            • Ineta Drobiļenko
            • Edgars Marcinkevičs
            • Vineta Krauliņa

Vēl tika atbalstīts priekšlikums, par nesen Liepājā notikušā koncerta ienākumu novirzīšanu kora "Gaismas ceļā" turpmākās koncertdarbības realizēšanai.
Noslēgumā sēdes vadītājs iepazīstināja padomes komandu ar 21. janvāra sanāksmes vadlīnijām un programmu. Šis pasākums veltīts LDS nodaļu vadītājiem un padomei, lai iepazītos ar kalpotāju redzējumu par nodaļas kalpošanas aktualitātēm, kā arī, lai veicinātu savstarpējo informētību un kopības apziņu!
Lai Dievs mūs visus svētī ar enerģisku un sparīgu 2024.gadu!