LDS padomes pieņemtie aktuālie lēmumi

9. februāris, 2024

7. februāra vakarā LDS padome sanāca kopā, lai pārrunātu vairākus aktuālus jautājumus.
Sanāksmes sākumā garīgās pārdomās dalījās mācītājs Tālivaldis Vilnis, pievēršot uzmanību interesantām atziņām no Bībeles stāsta par pazudušo dēlu (Lūkas 15:11–32), kurā tēva rīcība ir līdzība par Debesu Tēvu: radikāls jautājumā par izvēles brīvību, līdzjūtīgs – no tālienes, ieraugot dēlu nākam mājās, skrēja tam pretī, lai piedotu –, radikāls arī dāsnumā un priekā par dēla atgriešanos, un, visbeidzot, noslēgumā redzam atgriešanās un piedošanas stāstu ar lielām svinībām. Stiprinoši redzēt Debesu Tēva attieksmi, rīcību un garantiju būt pieņemtam pēc nožēlas!
Padome uzklausīja Misijas nodaļas vadītāju mācītāju Mārtiņu Subatoviču par īso videoevaņģelizācijas projekta paplašināšanu un turpmāko realizāciju, kā arī nobalsoja par atbalstu.
Tika uzklausīts arī mantzinis Dāvis Priede par 2023. gada finanšu pārskatu un saņemtas atbildes un paskaidrojumi par visiem interesējošajiem jautājumiem pārskata sakarā.

Papildus tam LDS padome vēlas informēt, ka:

  • 23.01.2024. ar elektronisko balsošanu ir apstiprināta Audita komiteja šādā sastāvā:
Gundars Venens, Ilze Geide, Eva Šmideberga, Dagnija Sproģe, Elīze Rozenberga
 
  • 25.01.2024. ar elektronisko balsošanu  Namturības nodaļas vadītāja kalpošanā apstiprināts brālis Māris Melngalvis.
Ļoti pateicamies par Latvijas draudžu brāļu un māsu aizlūgšanām un sirds kalpošanu !