Atskats uz Bērnu kalpošanas nodaļu vadītāju un skolotāju semināru

3. aprīlis, 2024


     24. martā Rīgā, Baznīcas ielā 12a tikās Bērnu kalpošanas nodaļu vadītāji un skolotāji no dažādām Latvijas pilsētām, pavisam 67 cilvēki. 

     Seminārā bija iespēja dzirdēt trīs Lidijas Neikures uzrunas par šādām tēmām: “Kalpošana bērniem saskaņā ar Dieva doto gaismu”, “Pusaudži. Viņu  raksturojums un vajadzības” un “Bērnu spītības iemesli. Kā tikt galā? Nevaldāmi bērni. Padomi disciplinēšanai”. Tā bija iespēja nostiprināt esošās zināšanas, papildināt prakses krājumus, gūt jaunas atziņas un ierosmes, teoriju dzirdot praksē ar piemēriem un stāstiem no Lidijas Neikures kalpošanas pieredzes. 
     Semināru iedzīvināja muzikālā daļa, sniedzot iespēju izdziedāt jaunas bērnu dziesmas, kas papildinātas ar kustībām – dziesmas, kuras labi noderēs pirms lūgšanas un Bībeles izpētes. Dziesmu vārdu vienkāršība ļaus bērniem tās ātrā veidā apgūt un atcerēties. Dažas no dziesmām: “Man ir ceļi, ko loku lūgšanā”, “Bībelē miers, prieks”, “Sakāmvārdi 24:16” u.c. Pateicība Patrīcijai Obertei, Tīnai Avišānei, Junitai un Līvai Kasparēm par muzikālās daļas nodrošināšanu.
     Semināra laikā Bērnu kalpošanas nodaļas vadītāja Mārīte Lipska dalījās ar aktuālo informāciju, kā arī sniedza ieskatu Bērnu evaņģelizācijas programmu veidos un programmu plānošanā, papildus tam saņēmām svarīgus ieteikumus. Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja radoši domāt un piedāvāt savas idejas, kā aizsniegt bērnu sirdis un sēt tajās evaņģēlija labo sēklu. 
Savukārt Brigita Avišāne sniedza padziļinātu apskatu par materiāliem, kas pieejami mājaslapā, un pastāstīja par sagatavoto video pamācību, kurā atklāts, kā ar digitāliem rīkiem vienkāršā veidā iespējams izveidot krustvārdu mīklas  un burtu jucekli.
     Protams, semināra dalībnieki nepalika bez gardām un veselīgām pusdienām, kā arī Elizabetes Rezņikovas organizētajām saliedēšanās spēlēm, kuras varēs izspēlēt ar savas draudzes bērniem. 
     Vēl bija iespēja dzirdēt Elvīras Grakovičas, Emīlijas Trubeckajas un Denīzes Kūmas pieredzes stāstus. Viņas dalījās ar praktiskām un radošām idejām, kā organizēt un padarīt aizraujošas bērnu sabatskoliņas. 
     Seminārā viesojās projekta “Vislielākā dāvana” pārstāvis, kurš dalījās ar pieredzi un pastāstīja par iespēju iesaistīties šajā projektā. 
     Ceļamaizei klātesošie tika aicināti sadalīties pāros, lai aizlūgtu viens par otru, pirms tam daloties ar savu pieredzi, izaicinājumiem un prieku bērnu kalpošanā. Visu pasākumu caurvija lūgšanas un pateicības Dievam par uzticīgajiem kalpotājiem. 
     Lai Dievs bagātīgi svētī kalpošanu bērniem un pusaudžiem! 
Visu, ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem.” (Kol. 3:23)

Dažu semināra dalībnieku atsauksmes:

“Sirsnīgs paldies par labi organizētu un daudzpusīgu semināru! Ļoti patika visas lekcijas, bērnu dziesmiņas un pieredzes stāsti. Iegūtās svētības arī es vēlos turpmāk izmantot, kalpojot bērnu sabatskolā.
Brīnišķīga kristīga sadraudzība, kurā jutos kā vienotā Dieva ģimenē.
Vairāk šādu jauku pasākumu!” (Zane Sanoka-Kaspare, Rīgas 7. draudze)

“Paldies par semināru! Jau braucot mājup, pārrunājām, ko jaunu izmantosim savās sabatskolas stundās, un, izrādās, visām meitenēm ir vēlme izmantot “punktu” tabulu.
Ļoti patika jaunās dziesmas ar kustībām un, protams, atgādinājums, ka bērnu kalpošana nav mazsvarīga.
Lidijas Neikures stāstīto varētu klausīties stundām, ļoti vērtīga personīgā pieredze!” (Inese Ratniece, Kārsavas draudze)

“Noderīgi bija uzzināt, turpināt apdomāt un atkārtot bērnu audzināšanas un skološanas mākslu, arī to, kā tikt galā ar izaicinošām situācijām. Bija vērtīgi atkal atkārtot, kāpēc mēs vispār to darām un kāds ir mērķis.
Priecātos, ja varētu dabūt prezentāciju par bērnu evaņģelizāciju, tur bija ļoti vērtīgas lietas. Īpaši par pasākumu plānošanu un izvērtēšanu.
Tiešām ļoti foršs pasākums, patika lūgšanas ar savējiem beigās un pusdienas.” (Ieva Goba, Rīgas 7. draudze.)

“Seminārā jutos gaidīta. Iespēja saņemt blociņu ar pieskaņoto pildspalvu un aplīmēt to ar uzlīmītēm man atgādināja bērnību – uz brīdi sajutos kā maza meitene. Lidijas Neikures lekcija par Bērnu nodaļas kalpošanu deva idejas, ko varētu izmantot savā draudzē. Savukārt lekcija par pusaudžu vecuma īpatnībām atbildēja uz jautājumiem un atvēra acis.”
(Junita Laudurga, Rīgas draudze “Cerība”)

“Tieši pēdējā laikā draudzē saskaramies ar disciplīnas problēmām, kā arī pašai aug trīs pusaudži. Bija svētīgi dzirdēt citu pieredzi. Tas ir tik iedvesmojoši – sastapt cilvēkus, kuri ar visu sirdi vēlas kalpot bērniem! Kopīga sadraudzība ir neatsverama. Tagad būs vēl kas, par ko lūgt. 
Mani uzrunāja iespēja vairāk domāt par evaņģelizāciju bērniem. Lidija atgādināja sen aizmirstu, Dieva dotu patiesību – par bērnu iesaistīšanu dievnama kalpošanā agrā vecumā, jo, tikai kalpojot Dievam un cilvēkiem, mēs paši varam pieaugt.” (Ilze Vītiņa, Jelgavas draudze)
Sagatavoja Elvīra Grakoviča un Mārīte Lipska

Saistītie materiāli