Baltijas ūnijas stipendija 2024

22. maijs, 2024

Septītās dienas adventistu Baltijas ūnija piedāvā lielisku iespēju saņemt 1300 eiro stipendiju!


Septītās dienas adventistu Baltijas ūnijas (BAUC) piedāvātā stipendija ir paredzēta Septītās dienas adventistu draudzes loceklim no Baltijas valstīm, kurš pašlaik studē vai grasās uzsākt studijas. Neatkarīgi no studiju programmas, tu vari pieteikties stipendijas konkursam, ja esi septītās dienas adventists un aktīvi piedalies draudzes misijas aktivitātēs. Konkursa pieteikuma anketas tiks izskatītas atklātā konkursā,  par stipendijas piešķiršanu lems un uzvarētāju apstiprinās BAUC Administratīvā komiteja.

Pilna informācija par konkursu, iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikuma veidlapa atrodama - https://www.bauc.lv/baltic-union-scholarship-2024/ Visi dokumenti, kas nepieciešami, lai students varētu pieteikties stipendijai, elektroniski jānosūta uz inga.vitola-saliete@bauc.lv līdz 2024. gada 31. maijam. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2024. gada 5. jūnijam.