Aktualitātes no Bauskas draudzes

24. maijs, 2024

     Arī mūsu draudzīte gatavojas simtgadei, ko gribam nosvinēt vasaras sākumā – 1. jūnijā.

     Pārlūkojot draudzes locekļu sarakstus, šķiet, ka visvairāk draudzes dzīvi izjutusi mūsu Arta, draudzes pianiste. Viņa veic savus pienākumus jau ilgus gadus, jau kopš bērnības. Lūdzu viņu padalīties ar dažiem iespaidiem, un, lūk, ko viņa pastāstīja:
     “Man Bauskas SDA draudze ir gan mājas, gan bērnība un jaunība, gan draugi un radi, un viss, kas dzīvē iegūts un dzīves pamatos ielikts. Tas viss ir saistīts ar šo draudzi, tās mācību un tās uzskatiem. Ir bijuši gan prieki, gan bēdas, bet visam pāri ir liela, liela Dieva žēlastība.
     Viena no pirmajām Bauskas draudzes loceklēm bija mana vecāmāte Lilija Rozentāle, tajā laikā Ramane. Šeit 1925. gadā viņu salaulāja ar manu vecotēvu Voldemāru Rozentālu no Jelgavas draudzes. Pirmais Bauskas draudzes sludinātājs bija Jānis Driķis.
     Mani otrie vecvecāki – Auguste un Pēteris Krēsliņi – bija Rīgas SDA draudzes locekļi. Auguste bija no Bārbeles, kur jau 1920. gadā tika izveidota draudze, un viņa ar Bībeles patiesībām iepazinās jau agrā jaunībā. Pēteris Krēsliņš pēc 1. pasaules karā pārdzīvotā, iepazīstot ticību Dievam, ātri  to pieņēma un studēja Sužu adventistu seminārā no 1923. g., un 1929. g. to pabeidza. Kad 2. pasaules kara laikā ģimene no Rīgas pārnāca dzīvot pie Augustes radiem Rundāles pusē, tad arī viņi – visa ģimene – apmeklēja Bauskas draudzi. Saprotamā veidā arī mani vecāki Rota un Artūrs Krēsliņi bija šajā draudzē visu mūžu, tāpat kā es un gandrīz visi mani radinieki.
     Esmu no visas sirds pateicīga Dievam par saviem senčiem! Viņi visi mīlēja Dievu un arī Bauskas draudzi. Viņi ziedoja savus talantus, enerģiju, savu laiku, veselību, iespējas, savu mūžu Dievam un draudzei. Viņi bija cilvēki, kuriem bija ļoti svarīgi, lai draudzē visiem ir labi, lai nams ir sakopts, lai ir aprūpēti visi, kas var atnākt, un arī tie, kas grib, bet nevar atnākt.
     No 100 draudzes gadiem par pēdējiem 60 no tiem es varu teikt, ka Bauskas SDA draudze ir Dieva žēlastības apveltīta cilvēku grupa, kam ļoti svarīgi ir lasīt, pētīt un studēt Bībeli un iegūtās zināšanas nest apkārtējiem. Novēlu, lai tas izdodas ar Dieva svētību un Viņa gudrību arī turpmāk!”

     1. jūnijā aicinām satikties mūsu dievnamā Bauskā, Skolas ielā 3! Par to, cerams, būs cits, interesants stāsts.

Ināra Dimante no Bauskas draudzes