Baznīcu diena Cērpu dievnamā

24. maijs, 2024

1.jūnijā laipni lūgts ikviens pievienoties 'Baznīcu dienas' dievkalpojuma programmai meža ielejas Cērpu dievnamā. 

Programmā:
* 11.00 Bībeles nodarbības bērniem / pieaugušajiem
* 12.30 Mūzika / uzruna - Laimonis Tomsons
* 14.00 Kopīgas pusdienas
* 15.00 Piedzīvojums dabā
* 16.00 Darbnīca bērniem
            Vēstures darbnīca
            Veselības darbnīca
* 18.00 Koncerts 
* 19.00 Svētku vakariņas 

"Viņa vārds lai paliek mūžīgi! Kamēr saule spīd, lai ir dzīvs viņa vārds, un viņā lai svētību rod visas tautas, lai viņu laimīgas sveic visas zemes ciltis! Slavēts lai ir Dievs Tas Kungs, Israēla Dievs, kas vienīgais dara brīnumus! Lai mūžīgi slavēts Viņa godības Vārds, un Viņa godība lai piepilda visu zemi! Āmen! Āmen!" /Psalmi 72:17-19/