Pievienojies lūgšanām par SDA Baltijas Ūnijas kongresu

24. maijs, 2024

Kopīgās lūgšanās meklēsim Dieva vadību Septītās dienas Adventistu Baltijas Ūnijas kongresam, kas notiks no 6. līdz 8.jūnijam. 

Kongresā tiks pieņemti atbildīgi lēmumi, kuri būs svarīgi visām Baltijas valstu draudzēm. Kurš gan zinātu vislabāk, kā vadīt Savu draudzi turpmāk, ja ne Draudzes Galva, proti, Kristus, tāpēc pirms SDA Baltijas Ūnijas Kongresa aicinājums atrast laiku 7 lūgšanu dienām. 

Dievs ar prieku uzklausīs, ja lūgsi vienatnē, ja lūgsi kopā ar citiem mazākā grupiņā, ja lūgsi kopā ar savu draudzi klātienē vai telefonkonferences zvanā, kā arī, ja izvēlēsies lūgt kopā ar Vislatvijas Adventistu draudzi telefonkonferences zvanā (tuvāka informācija pa tālruni 26457724)

Materiāls "7 Lūgšanu dienas, sagatavojoties SDA Baltijas Ūnijas kongresam" (lejuplādēt iespējams zemāk) palīdzēs tev mērķtiecīgāk slavēt Dievu par Viņa vadību līdz šim, pārmeklēt sirdi un nākt vienotās lūgšanās Dieva priekšā. 

"Tā saka Tas Kungs, kas visu ko arī izdara, Tas Kungs, kas izprāto, lai to arī izpildītu, Tas Kungs ir Viņa vārds: piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. (Jeremijas 33:2-3)

Svētīgu sagatavošanās laiku SDA Baltijas Ūnijas kongresam! 

Lejuplādes

7 lūgšanu dienu materiāls.pdf