BALTIJAS ŪNIJAS KONGRESS TURPINA DARBU OTRĀ DIENA: JAUNA SEKRETĀRE UN ATKĀRTOTI IEVĒLĒTS MANTZINIS

7. jūnijs, 2024

Šodien, 7. jūnijā, Rīgā, Baznīcas ielā 12a turpinās Baltijas ūnijas kongress.

Jau 8.00 no rīta uz darba sanāksmi pulcējās Ievēlēšanas komiteja. Pārējie delegāti ieradās dievnama Lielajā zālē nedaudz vēlāk, iesākot darba sanāksmi ar kopīgu Dieva slavēšanu un lūgšanām. Pēc tam kongresa delegātus uzrunāja Jānis Rozenbergs no Rīgas 1. draudzes, daloties pārdomās par Jēzus lūgšanu, kas lasāma Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā.

Tad pienāca laiks Ievēlēšanas komitejas kārtējam ziņojumam – par kandidātiem Baltijas ūnijas sekretāra un mantziņa amatam.

Sekretāra amatam izvirzīta Līvija Baltrušaite-Karzone. Kongresa delegāti aizklātā balsošanā ar balsu vairākumu nobalsoja PAR šīs kandidatūras apstiprināšanu.

Mantziņa amatam izvirzīts Januss Janari Kogermans. Kongresa delegāti aizklātā balsošanā ar balsu vairākumu nobalsoja PAR šīs kandidatūras apstiprināšanu.

Vēlam jaunajai sekretārei Līvijai Baltrušaitei-Karzonei un atkārtoti ievēlētajam mantzinim Janusam Janari Kogermanam Dieva svētības un Viņa Gara vadību uzticētajā nozīmīgajā kalpošanas darbā!
Silti pateicības vārdi tika teikti līdzšinējam sekretāram Daumandam Sokolovskim, kurš ir uzticīgi kalpojis Baltijas ūnijā vairāku gadu
garumā.


Anitra Roze
Foto: Agris Janišauskis