BALTIJAS ŪNIJAS KONGRESS: IEVĒLĒTA PADOME

7. jūnijs, 2024

BALTIJAS ŪNIJAS KONGRESS: IEVĒLĒTA PADOME
 
            Kamēr Ievēlēšanas komiteja turpināja darbu, izvirzot kandidātus Baltijas ūnijas padomei, klātesošajiem delegātiem bija iespēja noklausīties mācītāja Andra Pešeļa sagatavoto prezentāciju par septītās dienas adventistu vēsturi Baltijā un Baltijas ūnijas vēsturi.
            Tad zālē atgriezās Ievēlēšanas komiteja un nosauca kandidātus, kuri izvirzīti dalībai Baltijas ūnijas padomē. Tie ir: prezidents Dāvids Nimmiks (David Nõmmik), sekretāre Līvija Baltrušaite-Karzone, mantzinis Januss Janari Kogermans (Jaanus-Janari Kogerman), Igaunijas draudžu savienības sekretārs Aleksandrs Tsugajs (Aleksandr Tsugai), kā arī Igaunijas draudžu savienības prezidents un mantzinis, Latvijas draudžu savienības prezidents Imants Ģipslis, sekretārs Daumands Sokolovskis, mantzinis Dāvis Priede, Lietuvas draudžu savienības prezidents Vaļus Eičins (Valius Eičinas), sekretārs Algimants Jankevičus (Algimantas Jankevičius), mantzine Lolita Gudaite (Lolita Gudaitė), kā arī Jana Jansone, Agris Bērziņš, Heli Tammemagi, Rains Sīms (Rain Siim), Māris Melngalvis, Ramute Baltadone-Čendlere, Nijole Bareikiene (Nijole Bareikienė), Laima Hibnere (Laima Hibner).
            Kongresa delegāti ar balsu vairākumu izteica atbalstu šādam Baltijas ūnijas padomes sastāvam. Paturēsim lūgšanās jaunievēlēto padomi – lai Dievs dāvā īpašas svētības, gudrību no augšienes un vienprātību Svētajā Garā!
            Jau rīt, 8. jūnijā, Rīgā, Baznīcas ielā 12a notiks Baltijas ūnijas kongresa noslēguma svētku dievkalpojums. Uz tikšanos!


Anitra Roze
Foto: Agris Janišauskis