Seminārs - Pēdējo dienu notikumi

23. maijs, 2017

Aicinām uz 13 lekciju semināru no 5. līdz 15. jūnijam, Rīgā, Baznīcas ielā 12a, kuru vadīs lektors no Austrālijas – teoloģijas profesors, mācītājs un misionārs – Leonards Filips Tolhursts.

Semināra tēmas un laiki:

5. jūnijs, plkst. 18:00 – Jēzus otrās atnākšanas tuvums un laika zīmes
6. jūnijs, plkst. 18:00 – Trīs eņģeļu vēsts aktualitāte
7. jūnijā nav lekciju
8. jūnijs, plkst. 18:00 – Mācības par taisnošanu ticībā vēsture adventistu draudzē
9. jūnijs, plkst. 18:00 – Salīdzināšanas diena un svētnīca
10. jūnijs, plkst. 11:15 – Sabata dziļāka nozīme
10. jūnijs, plkst. 15:00 – (1) Vēlais lietus un Laodiķejas vēsts, (2) Apzīmogošana un 144000
11. jūnijs, plkst. 17:00 – (1) Ziemeļu Ķēniņš beigu laikā, (2) Domas par Daniēla 11. nod. un Atklāsmes grāmatas 13. un 18. nod.
12. jūnijs, plkst. 18:00 – Dekrēts par nāvessodu un Jēkaba bēdu laiks
13. jūnijs, plkst. 18:00 – Armagedonas kauja
14. jūnijs, plkst. 18:00 – Bībeles mācība par trīsvienību 
15. jūnijs, plkst. 18:00 – Kas man jādara, lai tiktu glābts?