ADRAs Pasaules bēgļu dienas oficiāls paziņojums 2017

20. jūnijs, 2017 | ADRA Europe

“Šodien organizācija ADRA, kas ir Septītās dienas adventistu Baznīcas humānās palīdzības sniegšanas roka, ir izteikusi oficiālo paziņojumu, no jauna apliecinot savu atbalstu tiem, kas ir bijuši spiesti atstāt mājas, kā arī bēgļiem visā pasaulē. Septītās dienas adventistu Intereiropas un Transeiropas divīzijas pilnībā atbalsta šo paziņojumu un pievienojas ADRAs aicinājumam parādīt līdzjūtības pilnu attieksmi pret bēgļu krīzi, kas aizstāv katra Eiropas kontinentā nonākušā bēgļa tiesības un cieņu. Tālāk ir līdzdalīts pilns šī paziņojuma teksts.”
 

ADRAs Pasaules bēgļu dienas oficiāls paziņojums 2017

 
Gadiem ilgi ADRA kalpo kā Septītās dienas adventistu Baznīcas humānā roka, aizstāvot to cilvēku tiesības un labklājību, kas konfliktu un vajāšanu dēļ ir bijuši spiesti atstāt dzimteni – tie ir vīrieši, sievietes un bērni no visdažādākajām ticībām, etniskajām grupām un tautībām, kas ir izdzīvojuši, piedzīvojot neizsakāmas grūtības, teroru un zaudējumus.
 
2016. gadā vien vairāk nekā 1,5 miljoni bēgļu, kā arī bez mājvietas un bez savas valsts palikuši cilvēki aptuveni 40 valstīs no ADRAs ir saņēmuši pajumti, ēdienu, tīru ūdeni, higiēnas preces, pieeju izglītībai, psiholoģisko atbalstu un citus pakalpojumus, kas ir daļa no mūsu misijas mīlēt un palīdzēt tiem, kas vislielāko vajadzību laikā ir visneaizsargātākie.
 
Pēc Apvienoto Nāciju bēgļu aģentūras datiem, atzīmējot Pasaules bēgļu dienu (20. jūnijā) 2017. gadā, vairāk nekā 65 miljoni cilvēku visā pasaulē vēl joprojām ir bez mājām. Aptuveni 22,5 miljoni no tiem ir bēgļi. ADRAi šie skaitļi nozīmē vienu: mēs nevaram atļauties šaubīties savā atbildībā palīdzēt tiem, kas ir palikuši bez mājām militāra konflikta, vajāšanu vai katastrofas dēļ.
 
Šajā ārkārtīgi lielo vajadzību laikā mēs pateicamies tām tautām, kas ir atsaukušās un sniegušas palīdzību, paplašinot bēgļu izmitināšanas programmas un finansiāli atbalstījušas bēgļu lietu visā pasaulē. Mēs iedrošinām visas tautas turpināt strādāt kopā, lai aizstāvētu bēgļu tiesības un cieņu. Mēs izsakām šo aicinājumu laikā, kad bēgļi un citi imigranti visā pasaulē arvien biežāk kļūst par naidpilnu runu un nicināmas cietsirdīgas rīcības mērķi viņu reliģiskās pārliecības, etniskās piederības vai tautības dēļ.
 
Šodien ADRA no jauna apstiprina savu nodošanos palīdzēt tiem, kas ir grūtībās. Mūs nevadīs politiski motīvi vai publiskā tēla veidošana, bet tā vietā mēs sekosim savai ticībai un sirdsapziņai, ko mēs vērtējam augstāk par visu citu.
 
Redzot bēgli, mēs redzam cilvēku, kas ir pilns cerību, sapņu un neizmantota potenciāla. Katram cilvēkam ir vērtība, jo ikviens no viņiem ir Dieva bērns.
 
Tik lielu vajadzību laikā mums ir jāstāv vienotiem nevis naidā un bailēs, bet mīlestībā un līdzjūtībā, lai strādātu kopā un darītu galu cilvēku ciešanām visā pasaulē.
 
ADRA izsaka pateicību daudziem atbalstītājiem – individuāliem ziedotājiem, draudzēm, brīvprātīgajiem, nevalstiskajām organizācijām un valdību partneriem – kas ir strādājuši ar mums plecu pie pleca katru dienu, lai nodrošinātu to, ka cilvēki, kas ir bijuši spiesti atstāt savas mājas, atkal var dzīvot dzīvi drošībā, mierā un justies piederīgi.
 
Lai uzzinātu vairāk par to, kā pievienoties mums, palīdzot bēgļiem visā pasaulē, apmeklējiet ADRA.org/refugees.
 
***

Par ADRA
ADRA (Adventist Development and Relief Agency International) ir Septītās dienas adventistu draudzes humānās palīdzības organizācija. Tās darbs dod iespējas kopienām un izmaina dzīves visā pasaulē, nodrošinot ilgtspējīgas sabiedrības attīstību un palīdzību katastrofās. Vairāk informācijas ADRA.org.